Texty písní Sandra 18 Greatest Hits (life May Be) A Big Insanity

(life May Be) A Big Insanity

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

sun came up this morning
broke into my room
i turned the tv on
the sun was red
i heard about the news
that turned me upside down

it's hard when you see it
there's torture and pain
i still have this feeling
there's something left to say

life may be a big insanity
but love will conquer hate to all eternity
don't you know
we are strong
life may be a big insanity
but there is more to life than reality
cause our hearts
make us strong

picking up the phone
the pictures always change
children playin in the streets
talking to somebody
i can only watch
til i get on my feet

dark times and mean crimes
they can't beat my dreams
the eyes of a child tell me
something's left to say

life may be a big insanity
but love will conquer hate to all eternity
don't you know
we are strong
life may be a big insanity
but there is more to life than reality
cause our hearts make us strong
vyšlo slunce ráno
vnikl do mého pokoje
Obrátil jsem se na tv
Slunce se červená
Slyšel jsem o novinkách
že se obrátil vzhůru nohama mě

je to těžké, když ho vidíte
tam mučení a bolesti
Pořád mám ten pocit
je tu něco, co říct

život může být velký šílenství
ale láska zvítězí rád celou věčnost
Copak nevíš,
jsme silní
život může být velký šílenství
ale tam je více k životu než realita
Protože naše srdce
nás činí silnými

zvedl telefon
obrázky vždy změna
děti hrají v ulicích
mluví s někým
mohu jen dívat
til jsem si na nohy

temné časy a střední zločiny
nemohou porazit mých snů
Oči dítěte mi
něco co říct

život může být velký šílenství
ale láska zvítězí rád celou věčnost
Copak nevíš,
jsme silní
život může být velký šílenství
ale tam je více k životu než realita
Protože naše srdce nás činí silnými
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy