Texty písní SENTENCED Crimson Bleed in my arms

Bleed in my arms

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

No, you don't want me to be there...
To kiss your eyes, caress your hair... or kill that pain away
As pain is my companion, solitude my guide
Your sweet affection solely offers me a threat I cannot abide

Yet you'll lose yourself in me... in me

Bleed in my arms wounds within
Fall from grace as I offer you sin
Sacrifice yourself so frail...
This pseudo-love is as good as betrayal

So place your love in the palm of my hand...
where temptation lies within... that something you've yet to feel
And as I close my fist and awake your sleeping fears
Without forbearance I will quench my thirst of your crimson tears

You've lost yourself in me... in me

Bleed in my arms wounds within
Fall from grace as I offer you sin
Sacrifice yourself so frail...
This pseudo-love is as good as betrayal

Weep for promises which all died
A drop of tear for every lie
Love forever torn away...
I am only to cherish your pain

...I am only to cherish your pain...
Ne, ty nechceš abych tam byl
Abych ti líbal oči, hladil vlasy....nebo se zbavil bolesti
S bolestí za společníka, samotou vůdcem
Tvá sladká sladká náklonnost mi bezvýhradně nabízí výhrůžku jenž nemůžu snést

Již ztracená ve mně...ve mně


Krvácej v mém objetí z vnitřních ran
Odvrať se od počestnosti když ti nabízím hřích
Obětuj se tak slabá
Takhle pseudo-láska je dobrá jako zrada

Polož svou lásku do mé dlaně
Kde se pokušení skrývá....to něco co už si cítila
Když zavírám pěst a probouzím tvůj spící strach
Netrpělivě ukojím žízeň na tvých rudých slzách


Již ztracená ve mně...ve mně


Krvácej v mém objetí z vnitřních ran
Odvrať se od počestnosti když ti nabízím hřích
Obětuj se tak slabá
Takhle pseudo-láska je dobrá jako zrada

Plač pro sliby dávno mrtvé
Jedna slza za každou lež
Věčná láska roztrhána na kusy
Jsem abych se staral o tvou bolest

...Jenom proto abych se staral o tvou bolest...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy