Texty písní SENTENCED Down I´ll Throw The First Rock

I´ll Throw The First Rock

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I could hear them speaking of those
"Good Old Days" that never were
Those hollow containers for souls
who no longer live there...

It dwells in my heart, the eternal hate
To get your share just wait (and see)

There are no strangers in this world
only bastards I haven't met
...and my skeptic way of thinking
turns away the joys they shed

It dwells in my heart, the eternal rage
And now I'll blast it on your face!

I'll throw the First Rock
- Blacken your world and your sun

I'll throw the First Rock
I'll throw the first one
You'll crumble to the ground
As I throw the rock that brings you

down
Slyšel jsem je mluvit o těch
"Starých dobrých dnech", které nikdy nebyly
Ty prázdné nádoby na duše
Které už tam nežíjí

Dlí v mém srdci, ta věčná nenávist
Abys získal svůj podíl, jen počkej (a uvidíš)

V tomto světě nejsou žádní cizinci
Jen parchanti, které jsem nepotkal
...a moje skeptické myšlení
odmítá radost, které se zbavili

Dlí v mém srdci, ten věčný hněv
A teď ti ho vpálím do tváře!

Hodím prvním kamenem
-Začerním tvůj svět a tvé slunce

Hodím prvním kamenem
Hodím tím prvním
Ty se zřítíš k zemi
Jak házím kámen, který způsobí

Tvůj pád
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy