Texty písní SENTENCED Frozen Drown Together

Drown Together

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Accept this love sincere, from the bottom of my heart
for now our time is here'
and love shall heal the scars
Now twilight hides the clear, and haunts the day away
We cross the last frontier,
and it sets our hearts ablaze
The Waves lie still and gleaming on Our Sea
'and we're drifting down the stream'
Let's drown ourselves in this love
my darling, my only one
Let's give our lives for this love we are in
- make it forever'
Let me dry your tears
and hold you in embrace
Until we disappear in the crimson haze
The Flames rise still so freezing on Our Sea
'and we're drifting down the stream'
Let's drown ourselves in this love
my darling, my only one
Let's give our lives for this love we are in
(we'll) do it together'
"'and we take our dive into the waters of eternity'
'here all pain has died and the only ones are you and me'"
The Haze lies still and bleeding on Our Sea
'and we're drifting down the stream'
(-to eternity!)
Let's drown ourselves in this love
my darling, my only one
(Let's) set sacrifices for this love we are in
- make it forever'
Let's drown ourselves in this love
Let's give our lives for this love we are in
(we'll) do it together'
Přijměte tuto lásku upřímně, z hloubi srdce
nyní naší doby je zde '
a láska musí léčit jizvy
Nyní soumraku skrývá jasný, a straší den pryč
Projdeme poslední hranice,
a stanovuje naše srdce planoucí
Vlny leží a lesknou se na naše moře
'a my driftujem po proudu'
Pojďme se utopit v této lásce
můj miláčku, můj jediný
Dejme naše životy pro tuto lásku
- aby to bylo navždy '
Dovolte mi, abych usušil tvé slzy
a držel v objetí
Dokud jsme mizí v oparu karmínové
Plameny rostou stále tak zmrazené na naše moře
'a my driftujeme po proudu'
Pojďme se utopit v této lásce
můj miláčku, můj jediný
Dejme naše životy pro tuto lásku
(budeme) dělat společně '
"'a bereme naše ponoříme do vod věčnosti'
'tady všechny bolesti zemřely a jediní, kdo jste, a já' "
opar leží stále a krvácí na naše moře
'a my driftujeme po proudu'
(-k věčnosti!)
Pojďme se utopit v této lásce
můj miláčku, můj jediný
(Pojďme se) stanovit obětmi pro tuto lásku
- aby to bylo navždy '
Pojďme se utopit v této lásce
Dejme naše životy pro tuto lásku
(budeme) dělat společně '
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy