Texty písní Sixx:A.M. The Heroin Diaries Permission

Permission

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I apologize
That your memory serves you more than I can now
You'll have to make sense of my life somehow
Yeah, somehow

Well, I close my eyes
Remove each piece of armor one by one
Inhale this moment deep into my lungs
Make amends for all I've done

All of my devils are free at last
And all my secrets revealed
And your permission is all I
Need to heal

Well how long have I
Been sitting here, I must have drifted off
I cannot finish any of my thoughts
Forgive me for my wayward shot

All of my devils are free at last
And all my secrets revealed
And your permission is all I
Need to heal

I wake up in the morning, and it comes back to you
I breathe in I breathe out, it comes back to you
I stare up at the ceiling, and it comes back to you
I step out my front door, and it comes back to you
The end of my driveway, it comes back to you
Brakelights on the highway, it comes back to you
I could die in Los Angeles.
It would come back to you.

All of my devils, they are free at last, oh
And all my secrets are revealed, yeah
And your permission is all that I,
I need to feel
All of my devils, they are free at last, oh
And all my secrets are revealed, yes they are
And your permission is all that I need.
Omlouvám se
Že tvá vzpomínka ti teď slouží víc než já můžu
Budeš nějak muset vytvořit smysl mého života
Jo, nějak

Zavírám oči
Dávám pryč každý kousek brnění jeden po druhém
Vdechuji tento moment hluboko do plic
Dělám náhradu za všechno, co jsem udělal

Všichni mí ďáblové jsou naposledy volní
A všechna má tajemství odhalena
A tvé svolení je jediné
Co potřebuji vyléčit

Jak dlouho
Jsem tady seděl, musím usnout
Namůžu přestat s žádnou mou myšlenkou
Odpusť mi můj nevyzpytatelný výstřel

Všichni mí ďáblové jsou naposledy volní
A všechna má tajemství odhalena
A tvé svolení je jediné
Co potřebuji k vyléčení

Ráno vstávám a vrací se to k tobě
Já vdechuji a vydechuji, vrací se to k tobě
Zírám na strop a vrací se to k tobě
Vycházím ze dveří a vrací se to k tobě
Konec mé příjezdové cesty, vrací se to k tobě
Mohl jsem zemřít v Los Angeles.
Vrátilo by se to k tobě.

Všichni mí ďáblové, oni jsou naposledy volní, oh
A všechna moje tajemství jsou odhalena, yeah
A tvůj souhlas je všechno co potřebuji,
Co potřebuji cítit
Všichni mí ďáblové, oni jsou naposledy volní, oh
A všechna moje tajemství jsou odhalena, jo, jsou
A tvůj souhlas je všechno co potřebuji.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy