Texty písní Sonata Arctica Deliverance Draw Me

Draw Me

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Blessed with an eye, to see things as they are, will you draw me?
Up there on the wall, looking down to us all, you never saw me...
I found a pen, and I outlined a life.
You've never cried, I think I saw a tear in your eye.

Your eyes tell the tale, I will not ask again.
Now I see what you've lost nothing is quite the same.
By the love of my heart, cut my drawing in half, for I think I'm like you... Should you draw me...

Waiting for my evenfall.

Farewell, my passion, you slowly turn pale.
I will long for you warmth, made me feel safe.
I will not draw again, 'till I know it's my time.
I have lived a long life, should I draw me...

Morning's here, I must have....failed

Someone save me
Požehnáni s pohledem, vidět věci tak, jak jsou, budete kreslit mě?
Tam nahoře na zdi, díval se na nás všechny už nikdy mě neviděl ...
Našel jsem tužku a   načrtl jsem život.
Ty jsi někdy plakal, myslím, že jsem viděl slzu v oku.

Vaše oči vyprávějí příběh, budu se ptát znovu.
Teď vidím, že jste neztratil nic vše je zcela stejné.
Láskou svého srdce, výkres na polovinu, protože myslím, že jsem jako ty ... Pokud budete kreslit mě ...

Čekání  dokonce i na můj pád.

Sbohem, moje vášeň, pomalu si zbledla.
Já toužím po vašem teplu, je ve mně pocit bezpečí.
Nebudu kreslit znovu, "dokud vím, že je můj čas.
Žil jsem dlouhý život, měl bych kreslit mě ...

Ráno je tady, musím mít .... selhal jsem

Někdo mě zachránil
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy