Texty písní Sonata Arctica Don't Say A Word World In My Eyes

World In My Eyes

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

(Let me take you on a trip)

Let me take you on a trip
Around the world and back
And you won't have to move
You just sit still

Now let your mind do the walking
And let my body do the talking
Let me show you the world in my eyes

Ha!

I'll take you to the highest mountain
To the depths of the deepest sea
And we won't need a map, believe me

(Now let my body do the moving)
Now let my body do the moving
And let my hands do the soothing
Let me show you the world in my eyes

That's all there is
Nothing more than you can feel now
That's all there is

Let me put you on a ship
On a long, long trip
Your lips close to my lips
All the islands in the ocean
All the heaven's in motion
Let me show you the world in my eyes

That's all there is
Nothing more than you can touch now
That's all there is

Let me show you the world in my eyes [x7]
Dovol mi abych tě vzal na výlet
Kolem světa a zpět
Nebudeš muset nikam chodit
Jen klidně seď

Teď nech svou mysl volně jít
A nech mé tělo vyprávět
Nech mě ukázat ti svět mýma očima

Ha!

Vezmu tě na tu nejvyšší horu
Do největších hlubin moře
A nebudeme potřebovat ani mapu, důvěřuj mi

Nechť se mé tělo hýbe
A nechť tě mé ruce konejší
Dovol mi ukázat ti svět mýma očima

Toť vše, co tam je
Nic více, než můžeš nyní cítit
To vše tam je

Dovol mi posadit tě na loď
Na dlouhý, dlouhý výlet
Tvé rty těsně u mých rtů
Všechny ostrovy v oceánu
Všechna nebeský pohyb
Nech mě ukázat ti svět mýma očima

Toť vše, co tam je
Nic více, než toho, čeho se teď můžeš dotknout
To vše tam je
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy