Texty písní Sonata Arctica The Days Of Grays Zeroes

Zeroes

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

...Dancing on the borderline...
...4-3-2-1...

Hello, although I'm a static Zero.
I'm fighting all your wars,
While you dwell in your hypocrisy
You think the world is fine,
When all the evil's overlined
Before you wake up this morning...

Well, hello there, you're the local superhero?
Your stronghold's but a paper bag,
We suffer for your promised land
Excuse is really thin,
Hide your revealed Achilles' heel...
Before a new brave morning...

All you little superheroes,
Fall short without all them zeroes
A pie in the sky is your brave new world,

And so powerless are thy miracles...

Ones, they walk before the rows of O's,
And soon it dawns on them, how to make billions...

Dream up a world, oh how powerless are thy miracles...
...I'm so tired to fight you
The Sun is, oh, so desperate to set tonight,
Ashamed to light a lie...

All you little superheroes,
Fall short without all them zeroes
The pie in the sky's your brave new world,

Your homestead's not yours much longer...

These people win elections, empowered by you!
These wars are never ending, acceptance just mind-bending

It's a conspiracy and as always the end is here
We were born that day...
This destiny wrote us a life we now waste away
Waste it away, do it today...

My life is fine, so why would I care...
Because it's not my ass, per se, on the line.

All you little superheroes...

...Dancing on the borderline...
4-3-2-1-do it today!
Tancování na hraniční čáře

Ahoj, ačkoli jsem statická nula,
bojuji všechny vaše války,
zatímto se zabýváš svým pokrytectvým,
myslíš, že svět je v pořádku,
když všechno zlo je ohraničeno,
předtím než se toto ráno vzbudíš...

Dobře, ahoj tady, ty jsi místní superhrdina?
tvoje pevnost je ale papírový sáček,
trpíme pro tvoje země zaslíbené,
omluva je opravdu tenká,
schovej svoji odhaneou achilovu patu,
předtím novým statečným ránem...

Všichni malí superhrdinové,
zaostávají bez všech jejich hrdinů,
koláč na obloze je tvůj statečný, nový svět,

a tak bezmocné jsou tvé zázraky...

Ti, co chodí před řadou nul
a brzy svítá na nich, jak udělat miliardy..

Vymysli si svět, oh jak bezmocné jsou tvé zázraky...
jsem příliš unavený k boji s tebou
Slunce je, oh tak zoufalé k pozastavení večera
zahanbený k osvětlení pravdy...

Všichni malí superhrdinové,
zaostávají bez všech jejich hrdinů,
koláč na obloze je tvůj statečný, nový svět,

tvoje usedlost není tvoje mnohem déle

Tito lidé vítezí ve volbách, zmocněných tebou
Tyto války jsou nekončící, připouštějící jen pokřivení myslí

to je spiknutí a jako vždy konec je tady
narodili jsme se ten den..
tento osud nám napsal život který se nám teď
ztrácí před očima
plýtváme ho, udělej to dnes

Můj živoj je v pořádku, tak proč bych se staral...
protože to není můj zadek, samo o sobě, na trati.

všichni malí superhrdinové...

Tancování na hraniční čáře....
4-3-2-1- udělej to dnes!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy