Texty písní Soundtrack - 8 Mile (2008) You wanna be me

You wanna be me

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Uhh, oooooooooooooh baby, baby
Keep it thug, and keep yo’ heat, na nah nah nah nah

[Nas]
Now slowly, thinkin of all the things that oppose me
I think of kings who died and rappers out to dethrone me
For they crown they head is cut off, bodies is laid
Dead in the street, it’s so fuckin pitiful
First they love you, could be the bitch that even live with you (hoe)
Mad at your riches, now she switched, turned miserable
Cause she wanna dress like Bonnie, Robin and Crystal do
But Crystal’s single, Bonnie’s broke and her
niggaz too (ha)
I can do bad by myself; went from rags to wealth
From Jags to Bentleys to, plenty ass bitches
Can’t keep they hands to theyself no more
I’m like, Hugh Hefner, you lesser, you just a

[Chorus]
Wanna be me, you can’t you faggot, you bitch
You coward, you clown, you just wanna be down
So you - wanna be me, you bitch, you phony
You clone me, you wanna be son, I’m the one and only
But you - wanna be me, you suckers, you weak
You flunkies, you fake, you couldn’t come close on my worst day
But you - wanna be me, I burn you and learn you a lesson
Concernin this mic profession, turn your direction

[Nas]
You can’t be me, not in your wildest fantasy
It’s childish; should I have to resort to violence?
Pay me a half a million, I’ll consult your album
And show you how to stay off my dick
That’s the thing I hate the most, can’t even call you a man
When you gotta call out my name to get you some fans
No talent, you need direction; you a pussy with a yeast infection
You unlucky, I’m your fuckin C-section
Plus I’m the last real nigga alive
Toast glass, Ill Will, the label get high
Realize, how many classics I gave you
Perhaps if you think back you’ll realize that I made you

[Chorus]

[Nas]
You can’t be me, I’m tryin to walk a straight line
Why they tryin to take mine? I’m past +8 Miles+ of every state line
Eating, alligators and, hummingbird hearts
At the player’s ball, Brianni suits, y’all birds watch
As real millionaire, shit’ll take place
Evil as Hitler’s hate-race people
This is God son, and I’ve come from the God under pure peace
To represent the streets, you’ll see that my plan
is not to destroy your man
But to bring more to mankind and teach
Every MC reach for your pens and papers
Lesson one be creative; what you made of junior?
Cause soon you’ll be a grown man with the mic in your hand
And understand, to battle Nas not in your plan
I’m the last real nigga alive, understand that
And you my offspring, the boss sting
A bulletproof Porsche things, hard for you to understand that
Nas the king, where my bricks, where my band at?
Play me a gangster’s theme, while you entertain me
If I ain’t cryin laughin, to the lions, throw your ass in
What the fuck was you niggaz thinkin?
Guns’ll clutch if I get a inklin that you comin for the kingpin
But I laugh at you cowards, ha ha ha
Take me out, try try try, but you

[Chorus]

You can’t be me
Uhh, oooooooooooooh lásko, lásko

Nech si to rváč a průběžně yo 'teplo, na nah nah nah nah

[Nas]

Teď pomalu přemýšlela o všech věcech, které proti mně

Myslím, že z králů, kteří zemřeli a rappeři do mě sesadit z trůnu

Nebo si hlavu korunu přívodu subjektů je položen

Mrtvý na ulici, je to tak kurevsky žalostné

Za prvé, že tě miluju, by mohla být mrcha, že i žít s vámi (kypřič)

Naštvaný na své bohatství, teď komutovaným, obrátil mizerně

Způsobit, že se chtějí šaty, jako Bonnie, Robin a Crystal dělat

Crystal, ale to jediné, Bonnie se na mizině a její

niggaz příliš (ha)

Nemůžu udělat špatný sám, šel z hadrů k bohatství

Od Jags na Bentleys k velkým zadkem fen

Nemůže udržet si ruce na theyself více

Jsem rád, Hugh Hefner, ty menší si jen

[Chorus]

Chceš se mnou, nemůžete jste homosexuál, ty děvko

Ty zbabělce, ty klaun, chcete se stanoví

Takže si - chci být já, ty krávo, ty falešné

Ty naklonujeme mi, že chcete být syn, já jsem jediný,

Ale ty - chci být já, ty sráči, ty slabý

Ty flunkies si falešná, jste nemohli přijít na své blízké nejhorší den

Ale vás - chcete se mnou, já vás pálit a naučí vás lekci

Concernin mic této profese, váš směr otáčení

[Nas]

Nemůžete se mi, není ve své nejdivočejší fantazie

Je to dětinské, měla jsem se uchýlit k násilí?

Zaplať mi půl milionu, budu konzultovat vaše alba

A ukázat, jak zůstat mimo mé péro

To je věc nesnáším nejvíce, nemůže ani zavolat muž

Když musíš zavolat na moje jméno se vám některé fanoušky

No talent, musíte směrem; vám kundička s kvasinkovou infekci

Ty smůlu, já jsem vaše kurva C-bod

Plus jsem poslední real nigga naživu

Toast sklo, zlé vůle, označení získat vysoce

Uvědomit si, kolik jsem vám dal klasiku

Možná, že pokud si myslíte, že zpátky budete uvědomovat, že jsem vás

[Chorus]

[Nas]

Nemůžete se mi, jsem snažím chodit po přímce

Proč se snažím vzít můj? Já jsem v minulosti +8 Mileš + každé státní linky

Eating, aligátoři a kolibřík srdce

Na hráče míč, Brianni obleky, y'all ptáků hodinky

Jako skutečný milionář, shit'll probíhat

Evil jako Hitlerova nenávist-rasa lidí

To je Boží syn a já jsem přišel od Boha, za čistý mír

Zastupovat ulicích, uvidíte, že můj plán

není zničit váš muž

Ale tak, aby více lidí a učit

Každý MC dosah vaší pera a papíry

Lekce tvůrčího být jedno, co jste udělali pro junior?

Příčina brzy budete dospělý člověk s mic ve vašich rukou

A pochopit, k boji Nas ne ve vašem plánu

Jsem poslední real nigga naživu, pochopí, že

A ty moje potomstvo, šéf žahavka

A neprůstřelný Porsche věci, tvrdé, abyste pochopili, že

Nas krále, kde je moje cihel, kde je moje kapela v?

Play mi gangster téma, když mě baví

Pokud si není Cryin laughin ke lvům, hodit zadkem

Co to sakra bylo niggaz jste přemýšlel?

Guns'll spojka, když dostanete inklin, že jste sem pro klíčová

Ale smát se na sebe zbabělci, ha ha ha

Take Me Out, zkuste vyzkoušet pokus, ale

[Chorus]

Nemůžete se mi

Interpret

  • Interpret Soundtrack - 8 Mile (2008)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy