Texty písní Soundtrack - Upíří deníky (2009) 1 série 10 díl Five For Fighting Chances

Five For Fighting Chances

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Chances are when said and done
Who'll be the lucky ones
Who make it all the way?
Though you say I could be your answer
Nothing lasts forever
No matter how it feels today

Chances are we´ll find a new equation
Chances roll away from me
Chances are all they hope to be

Don't get me wrong I'd never say never
Cause though love can change the weather
No act of God can pull me away from you

I´m just a realistic man
A bottle filled with shells and sand
Afraid to love beyond what I can lose when it comes to you
And though I see us through yeah

Chances are we´ll find two destinations
Chances roll away from me
Still chances are more than expectations
The possibilities
Over me
Eight to five, two to one
Lay your money on the sun
until you crash what have you done?
Is there a better bet than love?
What you are is what you breathe
You gotta cry before you sing

Chances chances

Chances lost are hopes torn up pages
Maybe this time
Chances are we´ll be the combination
Chances come and carry me
Chances are waiting to be taken
And I can see
Chances are the fascination
Chances won't escape from me
Chances are only what we make them
And all I need
Šance jsou, když řečeno a uděláno
Kdo bude ty šťastné
Kdo si to všechno tak?
I když říci, že jsem mohla být vaše odpověď
Nic netrvá věčně
Bez ohledu na to, jaké to je dnes

Šance jsme si najít novou rovnici
Šance vrátit se ode mě
Šance jsou všichni, doufám, že

Nechápejte mě špatně, jsem nikdy neříkej nikdy
Příčina když láska může změnit počasí
Žádný akt Boží může vytáhnout mě od vás

Jsem jenom realistický člověk
Láhev naplněná mušlí a písek
Bojí milovat toho, co můžu ztratit, když to přijde k vám
A když vidím nás přes jo

Šance, najdeme dvě destinace
Šance vrátit se ode mě
Přesto je pravděpodobné, více než očekávání
možnosti
nade mnou
Osm až pět, dva-jedna
Proti své peníze na slunci
dokud pád co jsi to udělal?
Je lepší sázka než láska?
Co jste to, co dýcháte
Musíš pláč před zpívat

šance šance

Šance ztracené naděje jsou roztrhané stránky
Možná, že tentokrát
Šance, že budeme kombinace
Šance přijde a provede mě
Šance čekají která mají být přijata
A vidím
Je pravděpodobné, že fascinace
Šance neuteče ode mne
Je pravděpodobné, že jen to, co děláme je
A vše, co potřebuji
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy