Texty písní Soundtrack - Upíří deníky (2009) 2 série 9 díl Ben Harper-Amen omen

Ben Harper-Amen omen

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

What started as a whisper,
Slowly turned in to a scream.
Searching for an answer
Where the question is unseen.
I don't know where you came from
And I dont know where you've gone.
Old friends become old strangers
Between the darkness and the dawn

Amen omen,will I see your face again?
Amen omen,can I find the place within
To live my life without you?

I still hear you saying
"All of life is chance,
And is sweetest,is sweetest when at a glance"
But I live,
I live a hundred lifetimes in a day.
But I die a little
In every breath that I take.

Amen omen,will I see your face again?
Amen omen,can I find the place within
To live my life without you?

I listen to a whisper,
Slowly drift away.
Silence is a loudest,
Parting word you never say.
I put I put your world
Into my veins
Now a voiceless sympathy
Is all that remains.

Amen omen,will I see your face again?
Amen omen,can I find the place within
To live my life without you?

Amen omen,can i find the strength within
To, co začalo jako šepot,
Pomalu se otočil do výkřiku.
Vyhledávání na odpověď
Pokud otázka je neviditelné.
Nevím, odkud jste přišli
A já dont vědět, kde jste pryč.
Staří přátelé se staré cizinci
Mezi tmou a svítání

Amen znamení, uvidím tvou tvář znovu?
Amen znamení, najdu místo v rámci
Chcete-li žít svůj život bez tebe?

Pořád slyším říkáš
"Všichni života je šance,
A je nejsladší, je nejsladší, když na první pohled "
Ale žiji,
Bydlím sto životů za den.
Ale já jsem zemřít trochu
V každém dechu, který beru.

Amen znamení, uvidím tvou tvář znovu?
Amen znamení, najdu místo v rámci
Chcete-li žít svůj život bez tebe?

Poslouchám šeptem,
Postupně oddalovat.
Ticho je nejhlasitější,
Loučení slovo nikdy říct.
Dal jsem jsem dal svůj svět
Do mých žilách
Nyní neznělá sympatie
Je vše, co zůstává.

Amen znamení, uvidím tvou tvář znovu?
Amen znamení, najdu místo v rámci
Chcete-li žít svůj život bez tebe?

Amen znamení, najdu sílu v rámci
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy