Texty písní Soundtrack - Upíří deníky (2009) OK GO "This Too Shall Pass"

OK GO "This Too Shall Pass"

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You know you can't keep lettin' it get you down
And you can't keep draggin' that dead weight around.
If there ain't all that much to lug around,
Better run like hell when you hit the ground.

When the morning comes.
When the morning comes.

You can't stop these kids from dancin'.
Why would you want to?
Especially when you're already gettin' yours.
'Cause if your mind don't move and your knees don't bend,
well don't go blamin' the kids again.

When the morning comes.
When the morning comes.

When the morning comes.
When the morning comes.

When the morning comes.
When the morning comes.

Let it go, this too shall pass.
Let it go, this too shall pass.

Let it go, this too shall pass.
(You know you can't keep lettin' it get you down. No, you can't keep lettin' it get you down.)

Let it go, this too shall pass.
(You know you can't keep lettin' it get you down. No, you can't keep lettin' it get you down.)

Hey!

Let it go, this too shall pass.
(You know you can't keep lettin' it get you down. No, you can't keep lettin' it get you down.)

When the morning comes.
(You can't keep lettin' it get you down. You can't keep lettin' it get you down.)

When the morning comes.
(You can't keep lettin' it get you down. No, you can't keep lettin' it get you down.)

When the morning comes.
(You can't keep lettin' it get you down. You can't keep lettin' it get you down.)

When the morning comes.
(You can't keep lettin' it get you down. No, you can't keep lettin' it get you down.)

When the morning comes!
Víš, že si nemůže udržet lettin 'se vám
dolů
A nemůžete držet Draggin ', že mrtvá váh
a kolem.
Pokud tam není všechno, že moc tahat kolem,
Raději utíkej jako o život, když dopadl na zem.

Když přijde ráno.
Když přijde ráno.

Nemůžete zastavit tyto děti z Dancin '.
Proč byste chtěl?
Zvlášť, když už jste dostání 'Vy.
'Protože pokud je vaše mysl se nepohybují a kolena se neohýbají,
stejně nejdou blamin 'děti znovu.

Když přijde ráno.
Když přijde ráno.

Když přijde ráno.
Když přijde ráno.

Když přijde ráno.
Když přijde ráno.

Nech to být, to také musí projít.
Nech to být, to také musí projít.

Nech to být, to také musí projít.
(Víte, vy nemůžete držet lettin 'se vám dolů. Ne, nemůžete mít lettin' se vám dolů.)

Nech to být, to také musí projít.
(Víte, vy nemůžete držet lettin 'se vám dolů. Ne, nemůžete mít lettin' se vám dolů.)

Hej!

Nech to být, to také musí projít.
(Víte, vy nemůžete držet lettin 'se vám dolů. Ne, nemůžete mít lettin' se vám dolů.)

Když přijde ráno.
(Nemůžete mít lettin 'se vám dolů. Nemůžete držet lettin' se vám dolů.)

Když přijde ráno.
(Nemůžete mít lettin 'se vám dolů. Ne, nemůžete mít lettin' se vám dolů.)

Když přijde ráno.
(Nemůžete mít lettin 'se vám dolů. Nemůžete držet lettin' se vám dolů.)

Když přijde ráno.
(Nemůžete mít lettin 'se vám dolů. Ne, nemůžete mít lettin' se vám dolů.)

Když přijde ráno!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy