Texty písní Sting Brand New Day Ghost Story

Ghost Story

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I watch the western sky
The sun is sinking
The geese are flying south
It sets me thinking

I did not miss you much
I did not suffer
What did not kill me
Just made me tougher

I feel the winter come
His icy sinews,
Now in the firelight
The case continues

Another night in court
The same old trial
The same old questions asked
The same denial

The shadows closing round
Like jury members
I look for answers in
The fire´s embers

Why was I missing then
That whole December?
I give my usual line,
I don´t remember

Another winter comes
His icy fingers creep
Into these bones of mine
These memories never sleep
And all these differences
A cloak I borrow
We kept our distances
Why should it follow that
I must have loved you?

What is a force that binds the stars?
I wore this mask to hide my scars
What is the power that moves the tide?
Never could find a place to hide

What moves the earth around the sun?
What could I do but run and run and run?
Afraid to love, afraid to fail
A mast without a sail

The moon's a fingernail
And slowly sinking
Another day begins
And now I'm thinking

That this is indifference
Was my invention
When everything I did
Sought your attention

You were my compass star
You were my measure
You were a pirate's map
Of buried treasure

If this was all correct
The last thing I'd expect
The prosecution rests
It's time that I confessed
I must have loved you
I must have loved you
Pozoruji západní oblohu
Zapadá slunce
Husy letí na jih
To mě uvádi v přemýšlení

Neztratil jsem tě tak moc
Netrpěl jsem
Co mě nezabilo
To mě posílí

Cítím že zima přichází
Její ledovou sílu
Teď v záři ohně
Ten případ pokračuje

Další noc u soudu
Ten samý starý případ
Položeny ty samé otázky
To samé popírání

Stíny uzavírají kruh
Jako členové poroty
Já vyhledávám odpovědi
Z ohně je troud

Pročpak jsem se ztratil
Tamten celý prosinec?
Vzal jsem obvyklou cestu
už si nevzpomínám

Další zima přichází
Její ledové prsty se vkrádají
Do těchto mích kostí
Tyto vzpomínky nikdy nespí
A všechny jsou odlišné
Půjčil jsem si kabát
Udržovali jsme si odstup
Proč bych to měl následovat
Musel jsem tě milovat?

Co je to za sílu co spoutala hvězdy?
Nosil jsem tuhle masku abych schoval jizvy
Co je to za sílu co hýbe přílivem
Nikdy by se nenašlo místo kam se schovat

Co hýbe zemí okolo slunce?
Co bych mohl dělat jen běžet běžet a běžet?
Obavy z lásky, strach chybovat
Stěžeň bez plachty

Měsíc je srpek (nehet)
A pomalu zachází
Další den začíná
A já teď přemýšlím

Že to je nerozdílné
Byl to můj výmysl
Když všechno co jsem udělal
Domáhal se tvé pozornosti

Byla jsi má polárka
Byla jsi mím měřítkem
Byla jsi mou pirátskou mapou
Zakopaného pokladu

Jestliže tohle všechno bylo správně
U poslední věci bych udělal vyjímku
Stíhání spočívá
V čase co jsem přiznal
Musel jsem tě milovat
Musel jsem tě milovat
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy