Texty písní Sting Bring On The Night Driven To Tears

Driven To Tears

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

How can you say that your not responsible?
What does it have to do with me?
What is my reaction?
What should it be?
Confronted by this latest atrocity
Driven to tears
Driven to tears
Driven to tears

Hide my face in my hands, shame wells in my throat
My comfortable existence is reduced
To a shallow, meaningless party
Seems that when some innocents die
All we can offer them is a page in a some magazine
Too many cameras and not enough food
'Cause this is what we've seen
Driven to tears
Driven to tears
Driven to tears

Protest is futile
Nothing seems to get through
What's to become of our world?
Who knows what to do?
Driven to tears
Driven to tears
Driven to tears
Driven to tears
Driven to tears
Driven to tears
Jak můžeš říct, že za to nejsi zodpovědný ?
Co to má společného se mnou ?
Jaká je má reakce ?
Jaká by měla být ?
Tváří v tvář téhle poslední krutosti
Jsem dohnán k slzám
Dohnán k slzám
Dohnán k slzám

Tvář schovávám v dlaních, stud se řine z mého hrdla
Má pohodlná existence je omezena
Na mělčinu, bezvýznamnou část
Zdá se, že když pár nevinných zemře
vše, co jim můžeme nabídnout je stránka v nějakém časopise
Moc kamer a málo jídla
Způsobuje to, co vidíme
Dohnán k slzám
Dohnán k slzám
Dohnán k slzám

Protest je marný
Zdá se, že nic se nedostává skrz
Co se stalo z našeho světa ?
Kdo ví, co dělat ?
Dohnán k slzám
Dohnán k slzám
Dohnán k slzám
Dohnán k slzám
Dohnán k slzám
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy