Texty písní Sting If On A Winter's Night... When We Dance

When We Dance

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

If he loved you
Like I love you
I would walk away in shame
I'd move town
I'd change my name

When he watches you
When he counts to buy your soul
On your hand his golden rings
Like he owns a bird that sings

When we dance, angels will run and hide their wings

The priest has said my soul's salvation
Is in the balance of the angels
And underneath the wheels of passion
I keep the faith in my fashion
When we dance, angels will run and hide their wings

I'm still in love with you
[I'm gonna find a place to live
Give you all I've got to give]
When we dance, angels will run and hide their wings
When we dance, angels will run and hide their wings

If I could break down these walls
And shout my name at heaven's gate
I'd take these hands
And I'd destroy the dark machineries of fate
Cathedrals are broken
Heaven's no longer above
And hellfire's a promise away
I'd still be saying
I'm still in love

He won't love you
Like I love you
He won't care for you this way
He'll mistreat you if you stay

Come and live with me
We'll have children of our own
I would love you more than life
If you'll come and be my wife
When we dance, angels will run and hide their wings
When we dance, angels will run and hide their wings
When we dance, angels will run and hide their wings
When we dance, angels will run and hide their wings

I'm gonna love you more than life
If you will only be my wife
I'm gonna love you more than life
If you will only be my wife
I'm gonna love you night and day
I'm gonna try in every way

(I had a dream last night
I dreamt you were by my side
Walking with me baby
My heart was filled with pride
I had a dream last night)
Pokud tě miloval
Tak jak tě miluji já
Odejdu s ostudou
Opustím město
Změním si jméno

Když tě sleduje
Když počítá jak koupit tvou duši
On tvé ruce jeho zlaté prsteny
Jako by vlastnil ptáka, který zpívá

Když tančíme, andělé utečou a schovají svá křídla

Kněz řekl, že spása mé duše
Je v rovnováze s anděly
A pod kolem vášně
Zachovám si víru ve svůj styl
Když tančíme, andělé utečou a schovají svá křídla

Stále tě miluji
(Naleznu místo pro život
Dám ti vše co mohu dát)
Když tančíme, andělé utečou a schovají svá křídla
Když tančíme, andělé utečou a schovají svá křídla

Kdybych mohl zbourat ty zdi
A zakřičet své jméno do nebeské brány
Vzal bych ty ruce
A zničil bych temné stroje osudu
Katedrály jsou zborcené
Nebe nebude už nahoře
A ďábelské sliby pryč
Stále budu říkat
Stále jsem zamilovaný

Nebude tě milovat
Tak jak tě miluji já
Nebude o tebe pečovat
Bude tě týrat, pokud zůstaneš

Pojď a žij se mnou
Budeme mít spolu děti
Miloval bych tě víc něž život
Pokud půjdeš a staneš se mou ženou
Když tančíme, andělé utečou a schovají svá křídla
Když tančíme, andělé utečou a schovají svá křídla
Když tančíme, andělé utečou a schovají svá křídla
Když tančíme, andělé utečou a schovají svá křídla

Budu tě milovat víc než život
Pokud se jen staneš mou ženou
Budu tě milovat víc než život
Pokud se jen staneš mou ženou
Budu tě milovat dnem i nocí
Budu to zkoušet v každém případě

(Měl jsem minulou noc sen
Snil jsem, že jsi byla po mém boku
Kráčíš se mnou
Mé srdce bylo plné pýchy
Měl jsem minulou noc sen)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy