Texty písní Sting Sacred Love Send Your Love

Send Your Love

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Finding the world in the smallness of a grain of sand
And holding infinities in the palm of your hand
And Heaven's realms in the seedlings of this tiny flower
And eternities in the space of a single hour


Send your love into the future
Send your love into the distant dawn


Inside your mind is a relay station
A mission probe into the unknowing
We send a seed to a distant future
Then we can watch the galaxies growing


This ain't no time for doubting your power
This ain't no time for hiding your care
You're climbing down from an ivory tower
You've got a stake in the world we ought to share


You see the stars are moving so slowly
But still the earth is moving so fast
Can't you see the moon is so lonely
She's still trapped in the pain of the past


This is the time of the worlds colliding
This is the time of kingdoms falling
This is the time when the worlds dividing
Time to heed your call


Send your love into the future
Send your precious love into some distant time
And fix that wounded planet with the love of your healing


Send your love
Send your love


There's no religion but sex and music
There's no religion but sound and dancing
There's no religion but line and color
There's no religion but sacred trance


There's no religion but the endless ocean
There's no religion but the moon and stars
There's no religion but time and motion
There's no religion, just tribal scars


Throw a pebble in and watch the ocean
I see the ripples vanish in the distance
It's just the same with all the emotions
It's just the same in every instance


There's no religion but the joys of rhythm
There's no religion but the rites of Spring
There's no religion in the path of hate
No prayer but the one I sing


Send your love into the future
Send your precious love into some distant time
And fix that wounded planet with the love of your healing


Send your love
Send your love


There's no religion but sex and music
There's no religion that's right or winning
There's no religion in the path of hatred
Ain't no prayer but the one I'm singing


Send your love
Send your love

Hledání na světě omezených zrnka písku
A držení nekonečna v dlani
A říše nebe v této malé sazenici květin
A věčnosti v prostoru jedné hodiny

Pošlete svou lásku do budoucnosti
Pošlete svou lásku do vzdáleného úsvitu

Uvnitř své mysli, je retranslační stanice
Mise sondy do neznáma
Posíláme osiva daleké budoucnosti
Pak můžeme sledovat rostoucí galaxie

To není žádný čas na pochybování
To není žádný čas pro ukrytí své péče
Vy jste sestupovali z věže ze slonoviny
Máš zájem na světě bychom měli sdílet

Vidíte, že hvězdy se pohybují velmi pomalu
Ale všechno na zemi se pohybuje tak rychle
Nevidíš, že Měsíc je tak osamělý
Ona je stále uvězněná v bolesti z minulosti

To je doba světů srážet
To je doba pádu království
To je v doba rozdělení světa
Čas věnovat pozornost hovorům

Pošlete svou lásku do budoucnosti
Poslat lásku do nějaké vzdálené doby
A dovést planetu lásky k uzdravení
Pošlete svou lásku
Pošlete svou lásku

Neexistuje náboženství, ale sex a hudba
Neexistuje náboženství, ale zvuk a tanec
Neexistuje náboženství, ale linie a barvy
Neexistuje náboženství, ale posvátný trance

Není náboženstvím, ale je nekonečný oceán
Není náboženstvím, ale měsíc a hvězdy
Není náboženstvím, ale čas a pohyb
Neexistuje náboženství, jen kmenové jizvy

Hodit oblázek a sledovat oceán
Podívejte se na vlnky zmizí v dálce
Je to stejné se všemi emocemi
Je to stejné v každém případě

Není náboženstvím, ale radost z rytmu
Není náboženstvím, ale Svěcení jara
Není náboženství v cestě nenávisti
Žádná modlitba, ale jen zpívat

Pošlete svou lásku do budoucnosti
Poslat lásku do nějaké vzdálené doby
A dovést planetu lásky k uzdravení
Pošlete svou lásku
Pošlete svou lásku

Neexistuje náboženství, ale sex a hudba
Neexistuje náboženství, to je pravda, nebo vítězství
Není náboženství v cestě nenávisti
Není žádná modlitba, ale jen zpívat

Pošlete svou lásku
Pošlete svou lásku

Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy