Texty písní Stormwitch War Of The Wizards Magic Mirror

Magic Mirror

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Desire, born in the fire
I want to look into my future
No name, it's all the same
I know it's a horrible creature
That day, we seek the way
I hope that I will soon know more
Come now, he'll show you how
I will ask the magic mirror
The picture's flying by, rising higher and higher
Oh, tell me my Queen what I see now
Tell what I shall deem - talks in riddles
So say what you mean, he belongs to you
Hold on, my heart is gone
The magic has captured my soul
Free me, I can not see
He will find me in my hole
Her Majesty, she smiled, the magic's gone and left you
Oh, tell me my Queen.
Toužící, zrozen z ohně
Chci nahlédnout do své budoucnosti
Žádné jméno, je to stále stejné
Já vím, je to příšerná nestvůra
Toho dne jsme hledali cestu
Doufám, že budu brzy vědět víc
Pojď sem, on ti ukáže jak
Zeptám se kouzelného zrcadla
Obraz prolétá kolem, stoupající výše a výše
Ó, řekni mi, má královno, co nyní vidím
Řekni, co bych si měl myslet - řeči v hádankách
Tak řekni, co myslíš, on patří k tobě
Vydrž, mé srdce odešlo
Kouzlo zachytilo mou duši
Osvoboď mne, nevidím
On mne najde v mém doupěti
Její Veličenstvo, usmívala se, kouzlo odešlo a nechalo tě
Ó, řekni mi, má královno
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy