Texty písní Sugababes Angels with Dirty Faces More Than A Million Miles

More Than A Million Miles

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You and I
We belong
Still we always bring our bullshit home
Time is passing us by
Holding onto you tight
I ain't letting go
I just want you to know

You and me together it should work
But your mind is in another universe
Your ambition is a thing I like to see
Let me know, let me know
If you can find some time for me

How can we be strong
When the road is more than a million miles long
When the song is done
Will the love be gone?
Or should we forget it
Get it
Don't sweat it
Regret it
I ain't with it
Let's quit, quit it

Is it red, is it green
Am I stuck in between
It ain't black or white
Just ain't feeling right
But it ain't what it seems
Can you say what you mean
Tell me why this always happens to me

You and me together it should work
But your mind is in another universe
Your ambition is a thing I like to see
Let me know, let me know
If you can find some time for me

How can we be strong
When the road is more than a million miles long
When the song is done
Will the love be gone?
Or should we forget it
Get it
Don't sweat it
Regret it
I ain't with it
Let's quit, quit it

Missing you lately
All of the time
All you seem to do is argue
Make up your mind
Come to my yard
Bring all the man dem
The broke ass niggaz
With all the fake gem
Communication, that's what we need
All the silence makes my heart bleed
All you wanna do sit and burn weed
No R E S P E C T
Tell me what happens to our quality time
Everytime we meet
You're bringing trouble to my mind
A good man is so hard to find
Maybe we should dead this
Come back rewind

How can we be strong
When the road is more than a million miles long
When the song is done
Will the love be gone?
Or should we forget it
Get it
Don't sweat it
Regret it
I ain't with it
Let's quit, quit it

How can we be strong
When the road is more than a million miles long
When the song is done
Will the love be gone?
Or should we forget it
Get it
Don't sweat it
Regret it
I ain't with it
Let's quit, quit it
Ty a já
Patříme
Stále jsme se vždy přinést naše kecy domů
Čas je kolem nás
Lpění na vás pevně
I není pouštění
Chci jen, abyste věděli,

Ty a já společně by to mělo fungovat
Ale vaše mysl je v jiném vesmíru
Vaše ambice je věc, kterou bych chtěl vidět
Dejte mi vědět, dejte mi vědět
Pokud můžete najít nějaký čas pro mě

Jak můžeme být silní
Když cesta je více než milion kilometrů dlouhý
Když je píseň hotová
Bude milovat je pryč?
Nebo bychom měli zapomenout na to
Získat
Nebojte se
Litovat
I není s ním
Pojďme přestat kouřit, přestaň
Je to červené, to je zelená
Trčím mezi
To není černý nebo bílý
Prostě není správné pocit
Ale to není to, co se zdá
Můžete říct, co máte na mysli
Řekni mi, proč to vždycky stane se mi

Ty a já společně by to mělo fungovat
Ale vaše mysl je v jiném vesmíru
Vaše ambice je věc, kterou bych chtěl vidět
Dejte mi vědět, dejte mi vědět
Pokud můžete najít nějaký čas pro mě

Jak můžeme být silní
Když cesta je více než milion kilometrů dlouhý
Když je píseň hotová
Bude milovat je pryč?
Nebo bychom měli zapomenout na to
Získat
Nebojte se
Litovat
I není s ním
Pojďme přestat kouřit, přestaň

Chybí vám v poslední době
Po celou dobu
Vše, co se zdá udělat, je argumentovat
Doplňte svou mysl
Přijďte na mé zahradě
Přineste všechny muž dem
Rozbil zadek niggaz
Se všemi falešný drahokam
Komunikace, to je to, co potřebujeme
Všechny ticho je mé srdce krvácí
Vše, co chcete dělat a sedět hořet tráva
Žádný respekt
Řekni mi, co se stane s naší kvalitní čas
Pokaždé se setkáváme
Jsi přinášet potíže na mé mysli
Dobrý člověk je tak těžké najít
Možná bychom měli tento mrtvý
Vrať se dozadu
Jak můžeme být silní

Když cesta je více než milion kilometrů dlouhý
Když je píseň hotová
Bude milovat je pryč?
Nebo bychom měli zapomenout na to
Získat
Nebojte se
Litovat
I není s ním
Pojďme přestat kouřit, přestaň

Jak můžeme být silní
Když cesta je více než milion kilometrů dlouhý
Když je píseň hotová
Bude milovat je pryč?
Nebo bychom měli zapomenout na to
Získat
Nebojte se
Litovat
I není s ním
Pojďme přestat kouřit, přestaň
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy