Texty písní T.I. King King Back

King Back

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Excerpt from "Sting of The Serpent"]
And the prophecy read that
One day like the Phoenix rose from the ashes
That a boy will be born unto a family in the slums
This boy will go on and use the knowledge that he gains
While fighting for survival in the streets
To become a great leader
And in time that boy will grow to become King!!!!!!

[Verse 1]
Time to ride nigga (Just Blaze!!)
I welcome you and get acquainted with the youngest in charge
Respected from East to West like he was running the mob
Dictating, ain't taking orders from no one but God
I know you niggas is broke 'cause I know what you charge
Them niggas wishing for a Phantom it's one in my garage
It's black as legary right next to the black Ferrari
You niggas ain't getting money off of rapping I'm sorry
Fuck the rep went and spent 60 large on a Harley
'Cause where he stay 10,012 feet not hardly
Now you see that we ain't able to compete, now are we?
And pardon me I'm giving you the Westside story
Of the A, where I stay and niggas stay down for me
You want to play, have you gay niggas lay down for me
And get a order for killers to spray rounds for me
Competition, you ain't considered; you rapping, you bore me
You reppin the A horribly
Must I say more importantly

[Chorus: repeat 8X]
The king back!

[T.I.]
Ay, man y'all niggas got me way too fucked up, you understand that?
What you need to do is homeboy
You need to go back and grab I'm Serious you know
You need to get familiar with Dope Boys and see where
all these niggas got they style
See where that trap shit came from
Then you need to graduate to mother fucking In Da Streets Vol.1-3
Then you need to go to Trap Muzik, I got locked up for a second
Then grab Urban Legend and now to bring you up to speed

[Verse 2]
Who knew you could fit on your wrist a whole pound of diamonds
I'm number one on the list while you clowns are climbing
Wishing to be in positions that you found that I'm in
Since you nigga do what it say I'm world renowned than sign me
If Jay handled the clay and around the time
I delivered a bad day when 4 5's were spiraling
I care the least about police and the fireman siren
Ambulance ain't gonna stand a chance in reviving
DOA amend the beef will cease upon my arriving
Paramedics yell clear and your flat line silent
You ain't ready for out here 'cause the lifestyle violent
You think you is, you must be living on Fantasy Island
Your mammies mad, get your ass wiped out like Thailand
Hit my phone and got what left and hit the three while you following
You say you want to release and go to war with the finest
Need you be reminded, want it with Your Highness?

[Chorus]

[T.I.]
Ay man I know y'all niggas still in the trap everyday
Still man I know y'all don't see nothing but the projects nothing but grits
But listen
Make no mother fucking mistake man
I still will shoot up my mother fucking self, AK and
45 nigga on side nigga
And come see 'bout niggas you understand
But I don't want to do that 'cause I respect that shit y'all doing
I started that shit
I made that shit cool
I made these niggas want to be you nigga
Nigga respect this shit!!!!
[Výňatek z "žihadlo hada"]
A proroctví dočetl, že
Jeden den jako Fénix vstal z popela
Že kluk se narodí k rodině ve slumech
Ten chlapec bude bít dál a použít znalosti, které získá
Zatímco bojují o přežití v ulicích
Chcete-li se velký vůdce
A v době, kdy chlapec vyroste, aby se stal králem !!!!!!

[Verse 1]
Čas jet nigga (Just Blaze!)
Vítám vás a seznámit se s nejmladším na starosti
Respektována od východu na západ, jako by běžel dav
Diktoval, není přijímání objednávek od nikoho kromě Boha
Vím, že jste niggas je na mizině 'protože já vím, co si účtujete
Jim niggas, kteří chtějí pro Phantom je to v mé garáži
Je černá jako legary hned vedle černé Ferrari
Jste niggas se nedostávají peníze z rapu mi líto
Seru na rep šel a strávil 60 velkých na Harley
'Protože, kde pobyt 10.012 stop není téměř
Nyní můžete vidět, že nám není schopen konkurovat, teď jsme?
A pardon Dávám ti Westside příběh
Z, kde jsem zůstat a niggas pobyt se pro mě
Chceš si hrát, jste gay niggas stanovit pro mě
A získejte aby vrazi sprej kol pro mě
Soutěž, se nebude považovat, můžete hovořit, jste porodila mě
Jste reppin příšerně
Musím říct mnohem důležitější

[Chorus: opakovat 8x]
Král zpátky!

[T.I.]
Ay, muž y'all niggas mě příliš prdeli, chápete to?
Co musíte udělat, je krajan
Musíte se vrátit a urvat jsem Vážná víte
Musíte se seznámit s Dope Boys a podívejte se, kde
všechny tyto niggas dostali oni styl
Podívejte se, kde že past hovno přišlo ze
Pak budete muset přecházet na zkurvených In Da Streets Vol.1-3
Pak budete muset jít do Trap Muzik, jsem zavřený na druhé
Pak uchopit Urban Legend a nyní, aby vás až do rychlosti

[Verse 2]
Kdo věděl, že by se vešly na zápěstí celý kila diamantů
Já jsem číslo jedna na seznamu, zatímco vy klauni jsou horolezecké
Které si přejí být v pozicích, které jste zjistil, že jsem v
Protože jste nigga dělat to, co říkají, že jsem světově proslulý než podepsat mě
Pokud Jay manipulaci jílu a zhruba v době,
I vydal špatný den, kdy byly 4 5 spirále
Já se starám o nejméně policii a hasiče sirény
Ambulance je nebudu mít šanci na oživení
DOA změnit hovězího skončí, co jsem dorazil
Záchranáři řvát jasné a váš byt linka mlčí
Ty není připraven tady 'způsobí, že životní styl násilné
Myslíte si, že je, musíte být žijící na Fantasy Island
Vaše Maminky blázen, si prdel vytřel jako Thajsko
Hit můj telefon a dostal to, co opustil a udeřil tři, zatímco vy po
Říkáte, že chcete uvolnit a jít do války s nejjemnější
Potřebujete si připomínat, chci to s Vaše Výsosti?

[Chorus]

[T.I.]
Ay člověk, kterého znám y'all niggas stále v pasti každodenní
Vím, že muž ještě y'all nevidím nic, ale projekty, ale nic krupice
Ale poslouchej
Nenechte se matka kurva chybu člověka
Pořád se bude střílet se moje matka kurva já, AK a
45 nigga nigga na straně
A přijít viz 'záchvat niggas chápete
Ale já nechci k tomu, že 'protože jsem pro to hovno vám všem dělá
Začal jsem to hovno
Udělal jsem to hovno pohodě
Udělal jsem tyto niggas chtějí být jako vy nigga
Nigga jde to do prdele!!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy