Texty písní T.I. I'm Back

I'm Back

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Chorus:]
I never let you down, I'ma shine on sight
Keep your mind, on your grind, and off mine's alright? Right
Hard i'm a ball on them squares i floated
Quarter million dollar cars everywhere I go
I know in the lead it may seem they might be
But no matter what they doin' they don't do it like me
Like a G I hold it down for the town I'm at
And I flash like that recognize I'm back!

[Verse 1:]
Strike a match catch a fire any moment I decide
That's enough of all your lies boy your buzz just died
Step inside super fly to the shoes in they coupe
Then exit out with all the bitches like we always do
My desire to retire grows with every new group
Cause these guys just don't ride like my nigga you too
Tight jeans, funny hair cuts, dancin' on the screen
It's about the real niggas in the game so it seems
Just pretendin' holla pimpin' give this shit a black eye eye
Next he say he trappin' in my head I'm like why
Be yourself, you ain't gotta pimp bone in your body
I can tell ya ain't never bought a key or caught a body
Nigga probably just seen Wayne, Gucci Mane
Me and Boosie all go to prison
Now he flipped his whole image nigga trippin'
Listen, dude, for you that ain't in the cards
Think the power is in the gun, but over all it's in your heart
Nowadays I don't know wassup with niggas in the A
Guess he think he in the game but he really in the way
Violatin', I was having conversations in the joint
With cats who done it and i promised i would put you on point
I'm disappointed in you dog you ain't holdin' it down at all
But I ain't going in your jaw just gon' show ya how to ball
Standin' tall through the storm on the yard or in the dorms
Cats in prison who expectin' me to represent for them

[Chorus]

[Verse 2:]
Strike a match catch a fire see T.I add gas
What's a molotov cocktail that never break the glass?
Scary ass nigga wanna come for me you better bring it
I ain't mad I forgive em, God I know they ain't mean it
Yeah I seen it all before, hater pop it and they ain't
Rack they brain try to think how to stop it and they can't
Ain't that lame but then the hatred manifest to pure malice
I'm no longer being callous I'm a let you niggas have it
Won't be satisfied till somebody dies and I'm patient
Waitin' on me and the reaper on a first name basis now
I'm a let you make it now, stay totally out the way for you
But know that we can take it any place you wanna take it to
Hatin' in your blood cuh guess it's just too late for you
All I could do is pray for you or organize a wake for you
Your choice, clearly I ain't hearing your voice
Keep it up and i'm gon' send your ass to deal with aunt joyce
Hey, you can have the bottom partner i'm up in the the sky box
I got shit locked down nigga why stop now
I'm so above you hover over suckers, why drop down?
I'm so profound it goes down and I ...

[Chorus]
[Chorus:]
Nikdy jsem tě zklamal, já jsem lesk na první pohled
Mějte svou mysl, na grind, a mimo dolu v pořádku? Právo
Tvrdě jsem míč na ně náměstích i plaval
Čtvrt milionu dolaru auta všude jsem jít
Vím, že ve vedení by se mohlo zdát, že by mohly být
Ale bez ohledu na to, co děláš 'nemají dělat to jako já
Podobně jako G držím ho za město já jsem v
A já jsem rád, že flash rozpoznat jsem zpátky!

[Verse 1:]
Strike zápas chytit oheň každou chvíli jsem se rozhodla
To je dost všech vašich lží chlapce vaše hlášky právě zemřela
Krok uvnitř super podívejte se na boty, které v kupé
Pak výjezdu u všech fen, jako jsme vždycky
Moje touha odejít do důchodu roste s každou novou skupinou
Příčina tihle kluci prostě nemají jezdit jako můj nigga taky
Těsné džíny, vtipné vlasy kusy, Dancin 'na obrazovce
Je to o skutečné niggas ve hře, takže se zdá,
Jen pretendin 'holla pimpin' dát tohle černé oko oko
Příště on říkají, že on trappin 'v mé hlavě jsem rád, proč
Buď sám sebou, si není musím pasák kost v těle
Můžu ti říct, není nikdy nenakupoval klíč nebo chytil tělo
Nigga pravděpodobně právě viděl Wayne, Gucci Mane
Mi a Boosie všichni jdou do vězení
Teď se jeho převrácení celého obrazu nigga Trippin '
Poslouchej, kámo, pro vás, že není v kartách
Domnívám se, že síla je ve zbrani, ale přes všechny je to ve tvém srdci
V současné době nevím, WassUp s niggas v
Odhaduji, že si myslím, že ve hře, ale on opravdu v cestě
Violatin ', byl jsem s konverzací ve společném
S kočkami, kdo to udělal, a slíbil jsem, že vás na místě
Jsem zklamaný, na vás pes vás není holdin 'ho vůbec
Ale já se nebude v čelisti jen gon 'show ya, jak se míč
Stojím 'vysoký přes bouři na dvoře nebo v dorms
Kočky ve vězení, kdo expectin ', abych pro ně představují

[Chorus]

[Verse 2:]
Strike zápas chytit oheň viz T.I přidat plyn
Co je Molotovův koktejl, který nikdy rozbít sklo?
Scary zadek nigga chtějí přijít na mě radši, aby byl
Nejsem blázen Odpouštím jim, Bože, já vím, že je ještě neznamená, že
Jo, viděl jsem to všechno předtím, nenávistný pop a není
Rack, že mozek se snaží vymyslet, jak to zastavit, a nemohou
Není to lame, ale pak nenávist manifestu čisté zlomyslnosti
Já jsem už byl necitlivý, že jsem vám niggas mít
Nebudou splněny až někdo umře a já jsem pacient
Čeká 'na mě a sekačka na základě prvního jména nyní
Já jsem vám udělat to teď, zůstat úplně tak, jak pro vás
Ale vím, že můžeme vzít jakékoli místo, které chcete, aby ji
Hatín 'v krvi cuh myslím, že to je prostě příliš pozdě pro tebe
Vše, co jsem mohl udělat, je modlit se za vás, nebo uspořádat probuzení pro vás
Vaše volba, jasně jsem sluch není váš hlas
Jen tak dál a já jsem gon 'poslat prdel jednat s tetou Joyce
Ahoj, můžete mít spodní partnera jsem se v nebi pole
Dostal jsem hovno uzamčena nigga, proč přestat
Jsem tak výše se vznášejí nad výhonky, proč rozbalovací?
Jsem tak hluboký, že jde dolů a já ...

[Chorus]
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy