Texty písní T.I. Paper trail Every Chance I Get

Every Chance I Get

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Intro: T.I.]
Real talk, true story (uh-huh)
No nuts, no glory (uh-uh)
Y'knowmsayin? (Real talk)
Ay dawg (yeah yeah)
I'ma tell you like this

[Chorus: T.I.]
Hey I'm so raw, and I'm so rich
And you so flawed niggaz ain't 'bout shit
I'll take yo' broad, I can fuck yo' bitch
Know that I'm gon' ball every chance I get
Every chance I get, real talk, no shit
Every chance I get, make money on this
I'll take yo' broad, I can fuck yo' bitch
Know that I'm gon' ball every chance I get, every chance I get

[T.I.]
They say it's lonely at the top, but I don't feel lonely
Got my homies out in Hollywood so I don't feel phony
Ain't another nigga colder, cribs all over
Flash-in-pan, these other rappers catch a number, Coca-Cola
I'm exceedin expectations, you barely meetin quota
I give it to 'em straight, you cut it with baking soda
You said I ain't Zone One, nigga ha, that's a funny one
I'm King like my 3 year-old, Major like my youngest son
Got one named Domani, so you know what I'm gettin (guap)
Deyjah and Neek-Neek and Messiah like "Daddy, get 'em"
Got an angel named Leah here to keep me outta prison
And my partner Jason Geter to help me see about a billion
Listen; Grand Hustle, best respect this vision
My records sell about a million, but shit that just the beginnin
What with Club Crucial and Grand Hustle film division
Multiplication to get the paper, I let the clique do the division
Break bread, StreetCred.com makin a killin
Plus "A King of Oneself," high fashion, I'm flashin
I'm, ready for whatever though, trained to go you better know
Put dick up in whoever hoe, let 'em know

[Chorus]

[T.I.]
I gotta thank my lucky stars cause it came so far
Dope game, rap game, 'bout the same so far
Brag about your lil' Benz, nigga that ain't no car
I got some shit in my garage that requires a chauffeur
High as gas is, the country at war and people are starvin
And I pay a million dollars for Ferrari's, retarded, huh?
Sorry bruh, been a dick that been ballin since it started up
Season hoe, get 'em all to fuck cause they know this dough stack tall as fuck
Nah, it ain't that I'm rich that they hate so much
Least I could do it, not rub it in niggaz face so much
So I'm tryin now while I'm rhymin not to brag about the island
Or the crib in Hawaii where all the walls slide in
House is wide open, we could bring the outside in
I think you should hear about it, but fuck it I'll be quiet
I just spit it how I live it homie I don't be lyin
Would it make you feel better if I put my pockets on the die?
If I made less money, started to dress bummy
Would the haters and the critics have more respect for me?
Should I downgrade the crib and the way I live?
Now how about I don't and we just say I did, nigga

[Chorus]

[Outro: T.I.]
Ay say homeboy
It's real talk comin at you live and direct homeboy, you dig that?
Heh, you could hate all you want partna
I'ma give you somethin to hate on, bitch nigga
Ha ha! Grand Hustle, you understand?
DJ Toomp you did yo' muh'fuckin thang as usual
Ay-hey look, P$C partna, Pimp Squad Click
Ay, Big Kuntry you up next homie
It's the king, BITCH!
Yeahhhhhh, they say I ain't Zone One, bitch nigga
My grandmama been livin on Center Hill 43 years, hoe-ass nigga
You understand that? Nigga come meet me nigga
See me nigga! You know?
Why niggaz gotta wait 'til a nigga got the police watchin you
and start kickin that fuck shit, you know?
You know how I get down, you know what it was nigga
You know you don't wanna see me, bitch nigga!
Yeahhhhhh, AY!

[Chorus]
[Úvod: T.I.]
Real talk, pravdivý příběh (uh-huh)
Ne ořechy, žádná sláva (uh-uh)
Y'knowmsayin? (Real diskuse)
Ay kámo (jo jo)
Já jsem ti líbí

[Chorus: T.I.]
Hej já jsem tak surový, a já jsem tak bohatý
A vy tak vadný niggaz není 'záchvat hovno
Vezmu yo 'široký, můžu kurva yo' bitch
Vězte, že já jsem gon 'míč při každé příležitosti jsem si
Každý šanci dostanu, skutečné diskuse, žádný sračky
Každé příležitosti jsem si, jak vydělat peníze na tuto
Vezmu yo 'široký, můžu kurva yo' bitch
Vězte, že já jsem gon 'míč každý šanci dostanu, při každé příležitosti jsem si

[T.I.]
Oni říkají, že je osamělý na vrcholu, ale necítím se osaměle
Mám homies v Hollywoodu, takže nemám pocit falešné
Není jiný nigga chladnější, postýlky celé
Flash-in-pan, tyto jiné rappery chytit číslo, Coca-Cola
Jsem exceedin očekávání, jste sotva meetin kvóty
Dávám to 'em rovně, vyjmete ji s práškem do pečiva
Říkal jste, že I není zóna jedna, nigga ha, to je legrační jeden
Já jsem král jako můj 3 roky-starý, jako moje hlavní nejmladší syn
Mám jeden jmenoval Domani, takže víte, co jsem dostání (guap)
Deyjah a Neek-Neek a Mesiáš, jako: "Tati, dostat 'em"
Dostal anděl jménem Leah sem, aby mě ven vězení
A můj partner Jason Geter, aby mi pomohl vidět o miliardu
Poslouchejte, Grand Hustle, nejlépe pro tuto vizi
Moje záznamy prodat asi milion, ale hovno, že právě beginnin
Co s Club Grand Hustle hraje zásadní roli a film divize
Násobení se dostat na papír, jsem nechal udělat klika divize
Lámání chleba, StreetCred.com Makin zabije
Plus "král sám," vysoké módy, jsem bléskají
Jsem, připravená na cokoliv když cvičil jít radši vědět
Dejte péro do kdo motyka, nechat 'em vědět

[Chorus]

[T.I.]
Musím poděkovat své šťastné hvězdě, protože to přišlo tak daleko
Dope hra, rap hra, 'záchvat stejném rozsahu
Chlubit si Lil 'Benz, nigga, že není žádné auto
Mám nějaké svinstvo ve své garáži, která vyžaduje šoféra
Vysoko, jak je plyn, země ve válce a lidé jsou hlady
A já zaplatit milion dolarů za Ferrari, retardovaný, co?
Omlouváme se bruh, byl Dick, který byl ballin, protože nastartuje
Sezóna motyka, dostat 'em všechny do prdele protože vědí, že to těsto stoh vysoký jako kurva
Ne, to není to, že jsem bohatý, že je tak nenávidíš
Alespoň jsem mohl udělat, ne vetřete ho do obličeje niggaz tolik
Takže jsem teď snažím zatímco jsem rhymin nebude chlubit ostrově
Nebo betlém na Havaji, kde jsou všechny stěny snímek
Dům je dokořán, abychom mohli přinést zvenčí
Myslím, že byste měli slyšet o tom, ale na to seru, budu klidný
Já jen plivat, že jak jsem to žít krajan Nechci být lyin
Bylo by to se budete cítit lépe, když jsem ji kapsy zemřít?
Pokud jsem udělal méně peněz, začal se oblékat bummy
By se nenávidící a kritici mají více respektu pro mě?
Měl bych downgrade postýlky a způsob, jakým žiji?
Nyní, jak o tom nevím, a my jen říct, že jsem udělal, nigga

[Chorus]

[Outro: T.I.]
Ay říkají krajan
Je to skutečný mluvit sem na tebe žít a přímé krajan, že se ti líbí?
Heh, vy jste mohli nenávidět vše, co chcete partna
Já jsem vám něco k nenávisti na, bitch nigga
Ha ha! Grand Hustle, chápete?
DJ Toomp jste yo 'muh'fuckin thang jako obvykle
Ay-Hele, podívej, P $ C partna, Pimp Squad klikněte
Ay, Big Kuntry vás další krajan
Je to král, ty děvko!
Yeahhhhhh, říkají mi, není zóna jedna, mrcha nigga
Moje babička byla žít v centru let Hill 43, motyka-zadek nigga
Chápete, že? Nigga přišel setkat se se mnou nigga
Mě vidět nigga! Víte?
Proč musím čekat niggaz 'til nigga dostal policejní pozorovat tě
a začít Kickin že kurva hovno, víš?
Víš, jak se dostanu dolů, víte, co to bylo nigga
Víte, že nechcete vidět mě, děvko nigga!
Yeahhhhhh, AY!

[Chorus]
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy