Texty písní T.I. Paper trail Live Your Life(carkka)

Live Your Life(carkka)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Youre gonna be a shining star, in fancy clothes, and fancy car-ars.
And then youll see, youre gonna go far,
Cause everyone knows, just who you are-are.
So live your life, ay ay ay.
Your steady chasing that paper,
Just live your life (Oh!), ay ay ay.
You got no time for no hatas
Just live your life (Oh!), ay ay ay.
No telling where itll take ya,
Just live your life (Oh!), ay ay ay.
Cause Im a paper chaser,
Just living my life (Ay!), my life (Oh!), my life (Ay!), my life(Oh!),
just living my life (Ay!), my life (Oh!), my life (Ay!), my life(Oh!),
just living my life

Nevermind what haters say, ignore them til they fade away.
Amazing they ungreat for after all the game I gave away.
Safe to say I paved the way, for you cats to get paid today.
You still be wasting days away, nah had I never saved the day.
Consider them my protégé, how much I think they should pay.
Instead of being gracious, they violated and made you wait.
I never been a hater still I love them, yeah I graze the way.
Some say they so yay and no they couldnt even work on Labor day.
It aint that they black or white, their hands of area in shades of grey.
Im West side anyway, even if I left the day it fades away.
Some move away to make a way not move away cause they afraid.
Ill go back to the hood and all you ever did was hate away.
I pray for patience but they make me want to face away.
Like I once made them scream, now I could make them plead their case away.
Been thuggin all my life, cant say I dont deserve to take a break.
If you ever see me catch a case, and watch my future fade away.
Youre gonna be a shining star, in fancy clothes, and fancy car-ars.
And then youll see, youre gonna go far,
Cause everyone knows, just who you are-are.
So live your life, ay ay ay.
Your steady chasing that paper,
Just live your life (Oh!), ay ay ay.
You got no time for no hatas
Just live your life (Oh!), ay ay ay.
No telling where itll take ya,
Just live your life (Oh!), ay ay ay.
Cause Im a paper chaser,
Just living my life
Im the opposite of moderate, immaculately polished with the spirit of a hustler and the swagger of a college kid.
Allergic to the counterfeit, impartial to the politics.
Articulate but still would grab a nigga by the collar quick.
Whoever had problems, they reckonsile they just holla til.
If that dont work and just fails, then turn around and follow til.
I got love for the game but ay, Im not in love with all of it.
I do without the fame and the rappers nowadays are comedy.
The hootin and the hollerin, back and forth with the argueing.
Where you from, who you know, what you make and what kind of car you in.
Seems as though you lost sight of whats important with the positive.
And checks until your bank account, and youre about poverted.
Your values is a disarrayed, prioritized are horribly.
Unhappy with the riches cause you pis-pone morraly.
Ignoring all prior advice and fore warning.
And we might be full of ourselves all of a sudden, arent we?
Youre gonna be a shining star, in fancy clothes, and fancy car-ars.
And then youll see, youre gonna go far,
Cause everyone knows, just who you are-are.
So live your life, ay ay ay.
You steady chasing that paper,
Just live your life (Oh!), ay ay ay.
You got no time for no hatas
Just live your life (Oh!), ay ay ay.
No telling where itll take ya,
Just live your life (Oh!), ay ay ay.
Cause Im a paper chaser,
Just living my life (Ay!), my life (Oh!), my life (Ay!), my life(Oh!),
just living my life (Ay!), my life (Oh!), my life (Ay!), my life(Oh!),
So live your life
Ty budeš zářivou hvězdou, v přepychovém oblečení a přepychovém autě-ars.
A pak uvidíš, jak jsi daleko,
Protože každý ví, právě kdo jsi-jsou.
Tak žij svůj život, ay ay ay.
Vaše stále pronásleduje, papír,
Jenom žít svůj život (Oh!), ay ay ay.
Ty nemáš čas na žádné kloubouky
Jenom žít svůj život (Oh!), ay ay ay.
Těžko říct, kde tě to vezme,
Jenom žít svůj život (Oh!), ay ay ay.
Protože jsem papír pronásledovatel,
Prostě žijí svůj život (Ay!), můj život (Oh!), můj život (Ay!), můj život (Oh!),
prostě žijí svůj život (Ay!), můj život (Oh!), můj život (Ay!), můj život (Oh!),
prostě žijí svůj život

Nevadí to, co odpůrci říkají, ignorovat je til, že se ztrácejí.
Úžasné, že po všech ungreat pro hru jsem dal pryč.
Bezpečné říci, že jsem vydláždil cestu pro tvoje kočky a dostanu zaplaceno dnes.
Pořád se plýtvá dní pryč, nah jsem nikdy zachránil den.
Vezměme jim své favoritku, kolik si myslím, že by měl platit.
Místo toho, aby milostivý, že porušili a udělal na počkání.
Nikdy jsem byl nenávistník stále miluji je, jo já se pasou cestu.
Někteří říkají, že oni tak yay a ne oni couldnt i práce na den práce.
To není, že se černé nebo bílé, jejich ruce plochy v odstínech šedé.
Im West Side stejně, i když jsem odešel v den, kdy vytratí.
Některé odklidit, aby způsobem, který není odklon protože se bojím.
Ill jít zpět na kapotu a vše, co kdy udělal, bylo nenávidět pryč.
Modlím se za trpělivost, ale oni si mě chceš tvář pryč.
Stejně jako jsem kdysi dělal jim křičet, teď by je mohlo učinit hájit jejich případ pryč.
Byla thuggin celý svůj život, převýšení I dont říct si zaslouží mít přestávku.
Pokud jste někdy mě chytit případě, hodinky a můj budoucí slábnout.
Ty budeš zářivou hvězdou, v přepychovém oblečení a přepychovém autě-ars.
A pak uvidíš, jak jsi daleko,
Protože každý ví, právě kdo jsi-jsou.
Tak žij svůj život, ay ay ay.
Vaše stále pronásleduje, papír,
Jenom žít svůj život (Oh!), ay ay ay.
Ty nemáš čas na žádné kloubouky
Jenom žít svůj život (Oh!), ay ay ay.
Těžko říct, kde tě to vezme,
Jenom žít svůj život (Oh!), ay ay ay.
Protože jsem papír pronásledovatel,
Prostě žijí svůj život
Jsem opak toho, mírná, leštěná bezchybně v souladu s duchem a podvodník naparování vysoké školy dítě.
Alergické na padělky, nestranné k politice.
Artikulovat, ale přesto by se chytit za límec nigga rychle.
Ten, kdo měl problémy, ale oni jen reckonsile holla til.
Pokud to dont práci a prostě selže, pak se otočím a následná til.
Mám lásku pro hru, ale ay, nikoli Im v lásce se všemi z toho.
Já bez slávy a rappeři dnes jsou komedie.
Hootin a hollerin, tam a zpět s argueing.
Odkud jsi, kdo víte, co budete dělat a jaké auto vám palce
Zdá se, jako kdyby vás pustila ze zřetele, co je důležité, s pozitivní.
A kontrol, dokud váš bankovní účet, a chystáte POVerted.
Vaše hodnot je chaosem, priority jsou příšerně.
Spokojeni s bohatstvím protože ty PIS-pone morraly.
Ignorování všechny předchozí rady a přední varování.
A my bychom mohli být plný sebe najednou, arent my?
Ty budeš zářivou hvězdou, v přepychovém oblečení a přepychovém autě-ars.
A pak uvidíš, jak jsi daleko,
Protože každý ví, právě kdo jsi-jsou.
Tak žij svůj život, ay ay ay.
Jste stále pronásleduje, papír,
Jenom žít svůj život (Oh!), ay ay ay.
Ty nemáš čas na žádné kloubouky
Jenom žít svůj život (Oh!), ay ay ay.
Těžko říct, kde tě to vezme,
Jenom žít svůj život (Oh!), ay ay ay.
Protože jsem papír pronásledovatel,
Prostě žijí svůj život (Ay!), můj život (Oh!), můj život (Ay!), můj život (Oh!),
prostě žijí svůj život (Ay!), můj život (Oh!), můj život (Ay!), můj život (Oh!),
Tak žij svůj život
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy