Texty písní T.I. Paper trail On Top Of The World(feat. Ludacris&B.o.B)

On Top Of The World(feat. Ludacris&B.o.B)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Intro: Ludacris (T.I.)]
Rich by popular demand (The wait is over homie)
Yes it is, A-Town connection! (Know the city gon' feel this)
Damn right (Say Toot, I know you see me, 'Cris!)
Whattup boy? (I know both our pops lookin at us!)
Wayne Bridges, whattup? Let's go!
(Big Phil, we made this shit happen homie)
History in the makin (Hey!) Hey!
(Momma I did it!)

[Chorus: B.o.B.]
I used to dream (I used to dream) ohh-whoa (ohh!)
About the money and the cars and girls (and the girls)
But now I see (now I see) ohh-whoa! (ohh!)
Because I'm sittin on top of the world! (the whole world)
And now I see (ay) see (ay) see (ay) see (ay)
Cause I'm sittin on top of the world! (ay, ay, ay, ay)
And now I see (ay) see (ay) see (ay) see (ay)
Cause I'm sittin on top of the world! (ay, ay, yeah, yeah)

[T.I.]
Ay, man I remember 'fore I stay that way, let me issue this statement
No way should reflection be mistaken for glorification
Now I remember so vivid, me and my niggaz was livin (how?)
Sub-standard condition, still handlin business (that right)
Still laughin and trippin, still happen to bitches (okay)
I'm rappin not reminiscin, and goddamn it we did it
From trappin, standin and pitchin with riches stand in the kitchen
Splittin it eight ways, flip it in eight days
Thought to wild and unruly but just the way to behave
Kept the weigh and the yay' for most the paper we made
And all dimes, I ain't lyin, the pleasure was all mine
Had big work to move but we served the small time
Always outshine the niggaz with small minds
Who would thought we'd be arguably the greatest of all time
'Round here, we develop such a sound down here
Been duplicated often still can only be found here (BANKHEAD!)
Only listen to G's, that other shit I don't hear
Shit, they so far in the rear, why would I even care?
I'm too fit to bein a player, stare at niggaz careers
Been talkin 'bout it for years and now we finally here

[Chorus]

[Ludacris]
Luda, Luda! Hear my heart on this one
True story! Rest in peace Wayne Bridges

They say what goes up must come down but I ain't reach my cruisin altitude
Take a look at what I did, but can you imagine what I'm about to do?
The places I'm 'bout to go and the money I'm 'bout to see
Gave Bill Gates some binoculars and said, "Look out for ME!"
Exceeded expectations, even at Def Jam
Cause I married the streets and Atlanta has been my best man
My momma quit her job and now she works with six figures
Cause I'm a self-made nappy headed RICH NIGGA! (OHH!)
Private planes help me travel in peace
To fo' cities in one day and fo' countries in one WEEK
Cause I, work for myself and no one else cause I'm too smart to
Put one of my partners right through culinary art school (WOO!)
Now he my personal chef so that bread he get it
Put 'em all in houses, cleaned up all of my friends' credit (true!)
And now they witnessed all the glitz and the glamour
Catch us eatin at Straits Atlanta with women with table manners
Orderin Singaporean lobster
Celebratin comin from nothin to winnin Grammy's and rappers winnin Oscars
Yeah, and they say rappers shouldn't act, nah suckers
We see Samuel Jackson like, "WHASSUP MOTHERFUCKER!"

[Chorus]

[T.I.]
Hey, hey, hey, hey
I made it momma!

Hey, hey
I know them haters don't stop plottin and wishin we fall
Cause I'm standin on top lookin down at it all (I see you)
{?} down all to y'all, it seems like I got it all
Homie I ain't get enough, we still tryin to triple up
That's why we got StreetCred and Akoo buildin up
Say I'm doin too much, shit, I say I ain't did enough
Remember sayin, "Damn, if I could just get to a million plus"
And now I'm like, "Shit, what the fuck is a million bucks?"
Triple that on my bond, thanks to Bigs and Run (appreciate it nigga)
But never mind what I been through, just look at what I become
All this shit I've avoided, what it done for my sons
and daughters and momma; just call her
I sold dope and dropped out of school, seems it's all they can see
They don't notice none of my family did that since me (nah)
I broke that cycle, now my family live a live for
Mandatory minimals, but not when the judge sentence us
Cousins in college, where you think they get tuition from?
(Answer that) Just for standin 'round wishin, huh?
Hey while you stand around lookin dumb, I make it happen
Takin action over time, got damn good at it

[Chorus]
Intro: Ludacris (T.I.)]
Rich populární poptávky (čekání je u konce krajan)
Ano, to je,-Town spojení! (Know město gon 'cítit)
Sakra pravdu (Řekni troubit, vím, že jste mě vidět, 'Cris!)
Whattup kluk? (Vím, že oba naše objeví dívají se na nás!)
Wayne Bridge, whattup? Jdeme!
(Big Phil, jsme se tohle stalo krajan)
Historie v Makin (Hey!) Hej!
(Momma Dokázal jsem to!)

[Chorus: B.o.B.]
Kdysi jsem sen (jsem zvyklý na sny) ohh-whoa (ohh!)
O peníze a auta a dívky (a holky)
Ale teď vidím (nyní vidím) ohh-whoa! (Ohh!)
Protože sedím na vrcholu světa! (Celý svět)
A teď vidím (ay) viz (ay) viz (ay) viz (ay)
Protože jsem seděl na vrcholu světa! (Ay, ay, ay, ay)
A teď vidím (ay) viz (ay) viz (ay) viz (ay)
Protože jsem seděl na vrcholu světa! (Ay, ay, jo, jo)

[T.I.]
Ay, člověk si pamatuji 'Proto jsem zůstat tak, nech mě vydat toto prohlášení
V žádném případě by reflexe být zaměněny za velebení
Teď si vzpomínám tak živé, já a moje niggaz bylo žít (jak?)
Sub-standard stavu, ještě Handlin podnikání (to vpravo)
Stále smíchu a Trippin, stále ještě dochází k feny (ano)
Nejsem rappin ne reminiscin, a sakra dělali jsme to
Od trappin, stojím a Pitchin s bohatstvím stojí v kuchyni
Splittin to osmi způsoby, flip to za osm dní
Myslel na divoké a nepoddajné, ale přesně tak, jak se chovat
Držel vážit a yay 'pro většinu papíru jsme udělali
A to všechno desetníky, nejsem lyin, potěšení bylo na mé straně
Měl velké dílo se pohnout, ale jsme podávali malé časové
Vždy zastínit niggaz s malými mozky
Kdo by si myslel, my bychom se pravděpodobně největší všech dob
'Tady kolem, jsme se vytvořit takový zvuk tady
Zdvojena často ještě lze najít pouze zde (BANKHEAD!)
Pouze poslouchat G je, že jiné svinstvo nikdy jsem neslyšel
Hovno, oni zatím v zadní části, proč bych ještě jedno?
Jsem příliš vhodné pro bein hráče, dívat se na niggaz kariéry
Byla Talkin 'Bout It let a teď jsme konečně tady

[Chorus]

[Ludacris]
Luda, Luda! Slyšte mé srdce na tento jeden
Pravdivý příběh! Odpočívej v pokoji Wayne Bridge

Říkají, že to, co jde nahoru, musí přijít dolů, ale já se dostat můj cestujeme výšky
Podívejte se na to, co jsem udělal, ale dovedete si představit, co jsem asi dělat?
Míst, já jsem 'bout jít a peníze jsem' bout vidět
Bill Gates dal nějaký dalekohled a řekl: "Dávejte pozor na mě!"
Předčil očekávání, a to i na Def Jam
Protože jsem si vzal po ulicích a Atlanty byl můj nejlepší muže
Moje máma ukončit svou práci a nyní pracuje na šest čísel
Protože jsem self-made plenky čele RICH nigga! (OHH!)
Soukromá letadla, pomozte mi cestovat v klidu
Chcete-li pro 'města v jeden den a pro' země v jednom týdnu
Protože já, pracovat pro sebe a nikdo jiný, protože já jsem taky chytrý, aby
Dejte jeden z mých partnerů až po kulinářské umění školy (WOO!)
Teď se můj osobní kuchař tak, že chléb, který si to
Dejte 'em všechny v domech, uklidila všichni mí přátelé' kredit (true!)
A teď všichni svědky pozlátko a půvab
Úlovek nás jedl na Straits Atlanta se ženami, s stolování
Orderin singapurský humra
Celebratin sem ze nic na Vyhráváš Grammy a rapperů Vyhráváš Oscary
Jo, a říkají, rapperů, by neměla jednat, nah hlupáci
Vidíme, Samuel Jackson, jako je, "WHASSUP hajzle!"

[Chorus]

[T.I.]
Hej, hej, hej, hej
Udělal jsem to máma!

Hej, hej
Vím, že je nenávidí nekončí plottin a přeju padneme
Protože já stojím na vrcholu dívám se na to všechno (vidím tě)
{?} Dolů všechny y'all, zdá se, jako jsem to všechno
Krajan jsem se nabažit, stále se snažím trojitý nahoru
To je důvod, proč jsme se dostali StreetCred a Akoo buildin nahoru
Říct, že jsem moc vede, do prdele, říkám já, není to dost
Pamatujte si říct: "Sakra, kdybych mohl jen dostat do milionu plus"
A teď jsem rád, "Sakra, co to kurva je milion dolarů?"
Triple, že na mé pouto, díky bigs a Run (ocení to nigga)
Ale to nevadí, co jsem prošel, jen se podívejte na to, co jsem se stala
Všechno to svinstvo jsem se vyhnout, co udělat pro své syny
a dcery a máma, stačí jí zavolat
Prodal jsem drogy a vypadl ze školy, zdá se, že to všechno vidí
Nemají upozornění nikdo z mé rodiny to udělal, protože mi (ne)
Rozešla jsem se, že cyklus, teď moje rodina žije žít
Povinné minimals, ale ne když soudce věta nás
Bratranci na vysoké škole, kde si myslíte, že si z vyučování?
(Odpověď, že) Jen pro stojím 'kolo přeju, co?
Hej když stojíte kolem hledal hloupé, já se to stalo
Takin akce v průběhu času, mám zatraceně dobrý v tom

[Chorus]
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy