Texty písní T.I. Paper trail Ready For Whatever

Ready For Whatever

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

"Hate the price of fame 'cause it costs too much" (yeah boy)
"And you lame niggas talk too much" (yeah)
"I'm ready for whatever, somebody better tell 'em" (yeah boy)
"I said I'm ready for whatever, hey hey"

[Verse 1]
Even though my head in the clouds, I'm planted on the pavement
How I'm walking around, people stand in amazement
And I play a lot of game on where I be and I ain't playing with it
They so judgmental, everyday they don't understand
If your life was in jeopardy, everyday is you telling me
You wouldn't need weaponry just because of your felony
Consider this at least, I got everybody sweating me
On the streets is people who won't rest unless I rest in peace
Killed my folk a year ago, still in my sleep they threaten me
Paranoia stressing me, ain't nobody protecting me
I'm dealing with the pressure from my partner dying next to me
Think 'cause no one's arrested, they coming for me eventually
This was all the things I was going through mentally
This could be the reason I ignored the penitentiary
Now mention them New Orlean niggas coming in the city
Killing all summer long, ain't nobody paying attention

[Interlude]
Now is it that hard to understand if you listen
Either die or go to jail, that's a hell of a decision
But I'm wrong and I know that my excuses aren't important
I'm just tryna let you know that I ain't think I had a choice

[Chorus]
I had straps in my ride, gotta go to prison
You're waiting on me to die, you're gonna be waiting for a minute
Ready for whatever, somebody better tell 'em
I'll be here when the smoke clears and everythin settles, for real
Can't afford the price of fame 'cause it costs too much
Plus these sucker niggas lame and they talk too much
Ready for whatever, somebody better tell 'em
I'll be here when the smoke clears and everythin settles, for real

[repeat + ad-libs]
For real

[Verse 2]
I'm a man, I ain't perfect, gotta admit it I'm guilty
But understand, feel me how I ride filthy
'cause niggas out there plot to rob me and kill me
500 thousand every year spent on security
And my future was bright, but now it's getting blurry
'cause niggas in a hurry to find me and bury me
But surely, God will deliver me up out it
I'm a fighter to the heart and I'll forever be about it
I'm a father to my sons, asset to my community
Look at all that I done, my good outweigh the negativity
Mentally, I was focused on not letting history repeat itself,
That's why heat was kept in that vicinity
"Yes officially I broke the law but not maliciously"
Through all of the publicity, was anybody considering
My position and the logic came from my decision
"But they caught me with it, now I'm off to prison, period"

[Interlude]
But is it that hard to understand if you listen
Either die or go to jail, that's a hell of a decision
But I'm wrong and I know that my excuses aren't important
I'm just tryna let you know that I ain't think I had a choice

[Chorus]

[repeat + ad-libs]
For real

[T.I. talking 'til song fades]
"Nenávidím cenu slávy 'způsobí, že stojí příliš mnoho" (jo chlapec)
"A vy jste chromý niggas příliš mluvit" (ano)
"Jsem připraven na cokoliv, někdo lepší říct 'em" (jo chlapec)
"Jak říkám, jsem připraven na cokoliv, hej, hej"

[Verse 1]
I když moje hlava v oblacích, jsem zasadil na chodníku
Jak jsem procházel kolem, lidé stojí v úžasu
A hraji hodně hry o tom, kde budu, a já, není si s ní hrát
Jsou tak odsuzující, každodenní nerozumějí
Pokud je váš život byl v ohrožení, každý den, je mi to říkáte
Ty by se třeba jen proto, že ozbrojení svého těžkého zločinu
Vezměme to alespoň mám každý pocení mě
Na ulicích jsou lidé, kteří budou mít klid, dokud jsem se odpočívat v pokoji
Zabil jsi mého lidu před rokem, ještě ve spánku se mi vyhrožovat
Paranoia zdůraznila mi, není nikdo mne chrání
Já se zabývám tlakem můj partner umírá vedle mě
Myslíš, že 'způsobit nikdo zatčen, ale nakonec přichází pro mě
To bylo všechno, co jsem šel přes mentálně
To by mohl být důvod, proč jsem ignoroval věznice
Nyní o nich New Orleans přichází niggas ve městě
Zabíjení po celé léto, není nikdo věnovat pozornost

[Interlude]
Nyní je to tak těžké pochopit, pokud budete poslouchat
Buď zemře, nebo jít do vězení, to je peklo rozhodnutí
Ale já se mýlím, a já vím, že mé výmluvy nejsou důležité
Já jsem jen tryna abys věděl, že jsem je nemyslel, že jsem měl na výběr

[Chorus]
Měl jsem ve své jízdě popruhy, musím jít do vězení
Čekáš na mě zemřít, budeš čekat na chvíli
Připraveni na cokoliv, někdo lepší říct 'em
Budu tady až se dým rozplyne a vsechno se usadí, v reálném
Nemůžeme si dovolit cenu slávy 'způsobí, že stojí příliš mnoho
Plus těchto zelenáč niggas chromý a mluví příliš mnoho
Připraveni na cokoliv, někdo lepší říct 'em
Budu tady až se dým rozplyne a vsechno se usadí, v reálném

[Opakovat + ad-libs]
Pro skutečné

[Verse 2]
Já jsem člověk, nejsem dokonalá, musím přiznat, že jsem vinen
Ale pochopit, cítit se mě, jak mám jezdit špinavý
'Příčina niggas tam spiknutí mě okrást a zabít mě
500 tisíc každý rok strávený na bezpečnost
A moje budoucnost byla jasná, ale teď už to začíná být rozmazaný
'Příčina niggas ve spěchu najít mnou a pohřbít mě
Ale jistě, Bůh mě vysvobodí se z to
Jsem bojovník k srdci a budu navždy se o tom
Jsem otcem mých synů, přínosem pro své komunity
Podívejte se na všechno, co jsem udělal, můj dobrý převažují negativity
Mentálně, byl jsem se zaměřil na nenechat se historie opakovala,
To je důvod, proč bylo teplo držena v jeho okolí
"Ano, oficiálně jsem porušil zákon, ale ne zlomyslně"
Přes všechny publicity, byl někdo zvažuje
Můj postoj a logika přišla z mé rozhodnutí
"Ale chytil mě to, teď jsem do vězení, období"

[Interlude]
Ale je to tak těžké pochopit, pokud budete poslouchat
Buď zemře, nebo jít do vězení, to je peklo rozhodnutí
Ale já se mýlím, a já vím, že mé výmluvy nejsou důležité
Já jsem jen tryna abys věděl, že jsem je nemyslel, že jsem měl na výběr

[Chorus]

[Opakovat + ad-libs]
Pro skutečné

[T.I. mluví 'til píseň slábne]
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy