Texty písní T.I. Paper trail Remember Me(feat. Mary J. Blige)

Remember Me(feat. Mary J. Blige)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Don't forget to remember me
Don't forget (get get) to remember me [x2]
Please keep me in your heart
If we ever have to part
Don't forget (get get) to remember me

[Verse 1 - T.I.:]
Ey the king modern day Martin Luther, Malcom X
I'm officially the freshest don't dare forget
I'm gone, momentarily don't bury me yet
Like Ali got I got title back prepare for that
When the world needed tip
Ask where he was it
But where he need something back

fade to black
Talking
behind his back
You a hater for that
I'm don't expect nothing less
In the game with chess you think 5 moves ahead and not behind
Niggas jumped up cheered when I got my time
Like yeah, one whole year I got in the grind
But get me losing off your mind
Shorty may I remind you
That there ain't another
who done been through what I been through
Time after time again you better get some ? in you
When you said it was over for him and you thought he couldn't continue to floss
Here's to your memory loss
Sucker

[Chorus - Mary J. Blige:]
Don't forget (get get) to remember me [x3]
Please keep me in your heart
If we ever have to part
Don't forget forget to remember me

[Verse 2 - T.I.:]
They say out of sight is out of mind
And 9 times out of 10 me and out of pocket out of line
You do it big everybody that you out shined
Then your old lady fate talk about how she got fine
She say she trying to get away
He say about time
Right now we all thinking damn hope it not mine
But when its lights out for you and you locked down
Ain't not telling whether or not your lady when and got down
With that nigga cross town? Town cause he hot now
Ripping up your love letters, lifting up her night gown
Right now somebody baby momma gettin piped down
Kids in the next room listening, I'm gonna pipe down
The thought hurt don't it
But maybe she strong enough for ain't get that lonely cause you wasn't gone long enough
True
Its just a temporarily setback
Its on when I get back
Please don't forget that

[Chorus - Mary J. Blige:]
Don't forget to remember me
Don't forget (please don't) to remember me
Please keep me in your heart
If we ever have to part
Don't forget (get get) to remember me

[Verse 3 - Mary J. Blige:]
I don't mean to feel like this
Don't mean to think like this
My heart just has to be shown
That the love that I give to you
That's the love that I get from you
I need to be safe and secure
Don't forget don't forget to remember me
Please remember me
Everything I bring to this love love
Please keep me in your heart
If we ever have to part
Don't forget (get) to remember me

Don't you... forget about me
Nezapomeňte si zapamatovat
Nezapomeňte (dostat dostat), pamatovat si mě [x2]
Prosím, aby mi ve svém srdci
Pokud budeme někdy muset část
Nezapomeňte (dostat dostat), pamatovat si mě

[Verse 1 - T.I.:]
Ey král moderní den Martina Luthera, Malcolm X
Jsem oficiálně nejčerstvější neodvažují zapomenout
Jsem pryč, chvíli ne pohřbít mě ještě
Stejně jako Ali dostal jsem se dostal zpět titul připravit, že
Když se svět potřeboval tip
Zeptejte se, kde to bylo
Ale kde potřebujete něco zpět

Fade to Black
Mluvení
za zády
Jste pro, aby nenávistník
Nejsem nečekejte nic míň
Ve hře s šachy si myslíte, 5 tahů dopředu, a ne za
Niggas vyskočil jásali, když jsem dostal svůj čas
Jako jo, celý rok jsem se dostal do grind
Ale mě ztratí z vaší mysli
Shorty mohu vám připomenout
Že tam není další
kdo udělal, co jsem prošel prošel
Čas od času znovu radši sehnat? ve vás
Když říkal, že to bylo více než za ním a vy jste si mysleli, že nemohl pokračovat nit
Zde je k vašemu ztrátou paměti
Zelenáč

[Chorus - Mary J. Blige:]
Nezapomeňte (dostat dostat), pamatovat si mě [x3]
Prosím, aby mi ve svém srdci
Pokud budeme někdy muset část
Nezapomeňte nezapomeňte zapamatovat

[Verse 2 - T.I.:]
Říká se, že sejde z očí sejde z mysli je
A 9 krát z 10 mě a z kapsy z řady
To udělat každý velký, že vás zářil
Pak si stará dáma osud mluvit o tom, jak se dostala pokutu
Řekla ona se snaží dostat pryč
Řekl o čas
Právě teď jsme všichni myslí zatraceně doufám, že to není moje
Ale když jeho světla pro vás a budete uzamčena
Není neřekl, zda vaše paní, kdy a dostal dolů
S tím nigga přes město? Město způsobit mu horké teď
Ripování vašeho milostné dopisy, pozdvihl její noční šaty
Právě teď někdo dítě máma dostání potrubím dolů
Děti ve vedlejším pokoji poslouchat, budu potrubí dolů
Ublížit si myslel, ne to
Ale možná si dostatečně silná, není si, že osamělý způsobit nebyl dost dlouho pryč
Pravda
Je to jen dočasně překážka
Jeho o tom, kdy se vrátím
Prosím, nezapomeňte, že

[Chorus - Mary J. Blige:]
Nezapomeňte si zapamatovat
Nezapomeňte (neposílejte), pamatovat si mě
Prosím, aby mi ve svém srdci
Pokud budeme někdy muset část
Nezapomeňte (dostat dostat), pamatovat si mě

[Verse 3 - Mary J. Blige:]
Nechci se cítit takhle
Nechci myslet takhle
Mé srdce prostě musí být uvedeny
Že láska, která vám dávám
To je láska, že jsem si od vás
Musím být bezpečné
Nezapomeňte, nezapomeňte zapamatovat
Mějte prosím na paměti mě
Všechno, co jsem vnést do této love love
Prosím, aby mi ve svém srdci
Pokud budeme někdy muset část
Nezapomeňte (si) pamatovat si mě

Copak ... zapomeň na mě
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy