Texty písní T.I. Paper trail What Up, What's Haapnin'

What Up, What's Haapnin'

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Chorus: T.I.]
Ey, what's haapnin'? (what it is you all)
All you haters, can get at me (Center Hill, {?} what it do)
'Cause I hear you, and am watchin' (Church Creek, South Grand stand up)
But am serious (it's the king bitch, yeah)
Haters, so all I got to say is WHAT UP!? (here we go)
What's haapnin'? (what's haapnin' baby?)
All you haters (HEY! I know you had a good time didn't you)
'Cause I hear you, and am watchin'
But I'm still here, I ain't stoppin'
So what up, what's haapnin'?
All you haters, Can get at me
'Cause I hear you, and am watchin'
But am serious
Haters, so all I got to say is WHAT UP!?

[Verse 1: T.I.]
What it is bruh, what it do man,
Still the man from Japan to the blue flame (that right)
Still hit the door and make it rain with the loose change
I bet that what he get a show, now that's a damn shame (hahahaha)
I get that what he hatin' for, boy you so damn lame
You click the same, a just a buncha walkin' shit stains (click finish)
Disgrace the A, gave the city such a bad name
You way back in my rear view mirror, I'm in the fast lane
But still I hear you loud and clear on you little song
Go on get you dissin' on while the king gone
Your self-esteem gone, 'cause I'm back now
Let's see if we can't teach these niggas how to act now
You're kissin' at them, you're jumpin' bad now
I check you ass then, I shut you ass down
And I deliver front and center never back down
Who get the last laugh now sucker nigga?

[Chorus]

[Verse 2: T.I.]
I got a front street swag and a side street hustle
Center Hill, Cedar Ave, that's where I be sucker
South Grand church street, first with the work
We can get into commercial if you need some chirp me
Hey, what I care 'bout who you askin' saying they ain't heard of me
I'm certified certainly your videos ain't hurtin' me (uh-uh)
I still ride with the windows rolled down
All around the A-town
Like it's fina' go down
If there was ever any questions niggas fina' know now
Won't retire ma thorn, nor surrender no crown
I never bow down and never say "got"
Ms. "to whom it may concern" and whosoever may try
I'm forever west-side and the feather-weight guy
Tell 'em take they best shot
Go on get yourself high
'Cause I yelled "Bankhead" and you felt left out
I ain't mentioned your name, is that what all this 'bout?

[Chorus]

[Verse 3: T.I.]
From summer hill to the hill up him Hollywood (okay)
A house full, gettin' to it, you know how we do it
Yeah we smoke great (great) and we drink good (good)
Then we ball hard, just like G's should
Buy what we want, drive what we want
G4 up up and away, we go, we fly where we want
Haters smile like they like me but they really don't
Wish they could just wish me away that what they really want
"I really hate his ass", "I don't like him either"
"We'll do a song together maybe then we can beat him"
"Somehow he must be stopped", "Somethin' must be done"
"If we can't knock him off, let's just try him when he get caught with guns"
"And if he really done, and we really won"
"Anymore ideas? Suggestions anyone?"
"How 'bout we stay up all night on the blog sites"
"Spread vicious lies and nasty rumors we could all write"
But that's alright, let the nerds hate
'Cause in my face though the words get ate
Hating's hard work, but I just bounce back
'cause God work tell all the haters am back!

[Chorus]
[Chorus: T.I.]
Ey, co je haapnin '? (Co to je vám všem)
Všechny vás nenávidící, můžete dostat se na mě (Center Hill, {?} Co dělat)
'Protože jsem tě slyším, a jsem watchin' (Church Creek, jižní Grand vstát)
Ale jsem závažné (je to král fena, jo)
Nenávidící, takže musím říct, je CO UP!? (Tady)
Co je haapnin '? (Co je haapnin 'dítě?)
Všechny vás nenávidící (Hey! Vím, že jste měli dobrý čas viď)
'Protože jsem tě slyším, a jsem watchin'
Ale já jsem stále tady, já ne nezastaví '
Takže to, co se, co je haapnin '?
Všechny vás nenávidící, může dostat se na mě
'Protože jsem tě slyším, a jsem watchin'
Ale jsem vážný
Nenávidící, takže musím říct, je CO UP!?

[Verse 1: T.I.]
Co to je bruh, co to dělá člověk,
Stále muž z Japonska do modrého plamene (to vpravo)
Stále hit dveře a učinit z něj déšť se drobné
Vsadím se, že to, co on si show, nyní to je zatracená škoda (hahahaha)
Jsem si, že to, co on Hatín 'na, chlapec si tak zatraceně lame
Klepnutí na stejné, jen buncha Walkin 'shit skvrny (klikněte na tlačítko Dokončit)
Hanba, dal městu jako špatné jméno
Nacházíte cestě zpátky v mém zpětném zrcátku, že jsem v rychlém pruhu
Ale ještě jsem tě slyším hlasitě a jasně na vás písnička
Jdi na vám dissin 'na, zatímco král pryč
Vaše vlastní-úcta pryč, 'protože jsem zpátky
Uvidíme, jestli se nemůžeme naučit tyto niggas, jak jednat
Jsi Kissin 'na ně, jste Jumpin' špatný nyní
I zkontrolovat si prdel pak jsem zavřel si prdel
A já jsem dodat vpředu uprostřed Never Back Down
Kdo si poslední smích teď zelenáč nigga?

[Chorus]

[Verse 2: T.I.]
Mám přední ulici lup a boční ulici ruch
Centrum Hill, Cedar Ave, že tam budu zelenáč
Jižní Grand Church Street, nejprve s pracovním
Se můžeme dostat do komerčních, pokud budete potřebovat nějaké cvrlikání mě
Hele, co jsem péče 'záchvat, který vás žádám' říct, že není slyšet o mně
Jsem certifikovaný jistě vaše videa není hurtin 'mě (uh-uh)
I přesto se jet s okny dolů
Všude kolem-město
Jako by to fina 'jdou dolů
Jestliže tam byl někdy nějaké dotazy niggas fina 'vím teď
Nebude odejít ma trn, ani vzdát bez koruny
Nikdy jsem klanět a nikdy neměl říkat "dostal"
Paní ", na které se mohou týkat" a kdo se může pokusit
Jsem navždy západ-straně a pero-hmotnost chlap
Řekněte 'em se, že nejlepší střelec
Přejít na dostaneš vysoko
'Protože jsem zařval "Bankhead" a cítíte vynechal
I není uvedeno vaše jméno, je, že to, co všechno 'záchvat?

[Chorus]

[Verse 3: T.I.]
Od léta kopce do kopce se mu Hollywood (ano)
Dům plný, dostání 'na to, víš jak to děláme
Jo, jsme kouř velký (velký) a pijeme dobré (dobrý)
Pak jsme míč tvrdě, stejně jako G by měla
Koupit to, co chceme, řídit to, co chceme
G4 až nahoru a pryč, jdeme, létáme, kde chceme
Nenávidící úsměv, jako by jako já, ale opravdu ne
Škoda, že mohl jen přát mne, že to, co opravdu chtějí
"Já opravdu nenávidím jeho prdel", "nelíbí se mi ho jeden"
"Uděláme píseň spolu možná potom můžeme porazit jej"
"Nějak se mu musí zastavit", "Somethin 'musí být provedeno"
"Pokud nemůžeme srazit ho, ať to prostě zkusit, když se ho chytil se zbraněmi"
"A jestli opravdu udělal, a my jsme opravdu vyhráli"
"Anymore nápady? Návrhy někdo?"
"Jak 'záchvat jsme zůstat vzhůru celou noc na stránkách blog"
"Spread zlé lži a pomluvy ošklivé bychom všichni mohli psát"
Ale to je v pořádku, nechte pitomci nenávisti
'Protože v mém obličeji i když jedl slova dostat
Nenávidět to tvrdá práce, ale já prostě odrazí zpět
'Protože Bůh práce říct všem haters jsem zpátky!

[Chorus]
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy