Texty písní T.I. T.I. vs T.I.P. Show It To Me(feat Nelly)

Show It To Me(feat Nelly)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Aye bend that ass over, and let it move back
Come kick it wit me, I'll get your groove back
And give it to me
Show it to me
Give it to me
Show it to me
Give it to me
Show it to me

[Hook]
Aye bend that ass over, and let it move back
Come kick it wit me, I can help you get your groove back
Aye give it to me
Show it to me
Now give it to me
Show it to me
Now give it to me
Hey whatcha doin'?

Give it to me
Show it to me
And let it wiggle 'cause I like it when you do that
Come kick it wit me, I can help you get your groove back
Now give it to me
Show it to me
Now give it to me
Show it to me
Just give it to me
Hey whatcha doin'?

Just give it to me
Show it to me

[T.I.]
I got a whack dough flow
Stacks on swole
Five different hoes in Cadillac four door
Niggas think they gonna attack, I got a mac on hold
I'll bust ya in your stomach leave you back on the floor
You see T.I. and Nelly on it, know the track gone blow
Man you niggas barely pro, I don't even practice no more
Aye shawty I was gettin' dough when you was rappin so-so
When you barely had flow I had crack for the low
You can stunt for the audience and act for the hoes
Let me ask you what you gon' do when we ain't actin' no more
Aye when I finish wit you you ain't even gon' be rappin' no more
Aye "How he doin'?, Where he at?" somethin' they ain't askin' no more
Aye picture me not bein' the main attraction no more
That's all the talkin' I care to do to you back to the hoes
Baby drop it back it up til you can't back it no more
You show me you bout that action, I'll throw a stack on the floor

[Hook]

[Nelly]
Aye come on in lil mama sit down pay attention
You don't want to get to school, then take your ass to detention
Stick my key in your ignition, I'm crankin' up your engine
I'm pullin' your extensions Now we switchin' up positions
Got an ill technique, in makin' ya knees weak
A non-stop treat until your g-spot leak
To your G4 seat, we'll be back next week
so tell that lame ass nigga you got places to be
So give me your participation, don't need no hesitation
Don't want to be mistaken, ma I'm plannin' on relations
Yea, you rollin' wit the King and the One
Country niggas in the chevy passin' Grey Poupon
Man, we been gettin' dough since we was way too young
The record sales was the mob that'll make me a Don
You see this is why I'm hot, and this is why he not
so mama climb on top, and show me what you got, aye

[Hook]

[T.I. & Nelly]
The independent ladies that can buy their own Mercedes I say
That's the one, that's the one
Country girls that represent, payin' they own rent holla
That's the one, that's the one
For the women constantly poppin' tags with the newest Louis bags yea
That's the one, that's the one
To all the girls who in shape, slim waist, pretty face hey
That's the one, that's the one
Okay
Now bend that ass over
Ano ohnout, že zadek, a nechte ho přesunout zpět
Jít kopat to vtip mi, já si své drážky zpět
A dej mi to
Ukaž mi to
Dej mi to
Ukaž mi to
Dej mi to
Ukaž mi to

[Hook]
Ano ohnout, že zadek, a nechte ho přesunout zpět
Jít kopat to vtip mi, mohu vám pomohou dostat vaše groove zpět
Ano, dej mi
Ukaž mi to
Teď mi to dej
Ukaž mi to
Teď mi to dej
Hej co jsi vede '?

Dej mi to
Ukaž mi to
A nechte ho kroutit 'protože jsem rád, když děláte, že
Jít kopat to vtip mi, mohu vám pomohou dostat vaše groove zpět
Teď mi to dej
Ukaž mi to
Teď mi to dej
Ukaž mi to
Dej mi to
Hej co jsi vede '?

Dej mi to
Ukaž mi to

[T.I.]
Mám rána těsto toku
Zásobníky na swole
Pět různých motyky v Cadillac čtyři dveře
Niggas myslí, že bude útočit, dostal jsem mac on hold
Budu bust ya v žaludku nechat zpátky na zem
Vidíte T.I. Nelly a na to, znát stopy pryč ránu
Člověk si sotva pro niggas, nemám ani praxe nic víc
Ano shawty jsem dostání 'těsto, když jsi byl ty rappin tak-tak
Když sotva průtok jsem měl crack na nízké
Můžete si senzace pro diváky a jednat za motyky
Dovolte mi, abych Vás zeptat, co jste gon 'dělat, když není aktin' ne více
Ano, když jsem dokončit vtip si vás ani gon 'být rappin' ne více
Aye "Jak se vede '?, Kde se v?" Somethin 'jim není askin' ne více
Ano obraz mě ne bein 'hlavní atrakcí nic víc
To je všechno Talkin 'já snažím se dělat, aby vás vrátí zpět do motyky
Baby hodit ho zálohovat til nemůžete vrátit to už víc
Jsi mi ukázal, že záchvat akce, budu házet zásobník na podlaze

[Hook]

[Nelly]
Jo no tak v Lil Mama sednout věnovat pozornost
Nechcete se dostat do školy, pak se váš zadek do vazby
Stick můj klíč v zapalování, jsem crankin 'svůj motor
Já jsem pullin 'vaše rozšíření Teď switchin' pozice
Mám nemocné techniku, v Makin 'ya kolena
Non-stop léčit, dokud Vám g-spot úniku
Chcete-li si G4 sedadla, budeme příští týden
tak řekni, že chromý zadek nigga máš místo, kde budou
Tak dej mi svou účast, nemusí bez váhání
Nechci se mýlit, ma jsem plannin 'o vztazích
Ano, ty Rollin 'vtip král a jeden
Země niggas v Chevy Passin 'Grey Poupon
Člověče, my jsme byli dostání 'těsto, protože jsme byl příliš mladý
Rekordní prodeje byl dav, který si mě Don
Vidíte, to je důvod, proč jsem horký, a to je důvod, proč on není
tak mama stoupání na vrchol, a ukažte mi, co máš, ano

[Hook]

[T.I. & Nelly]
Nezávislé dámy, které pak mohou koupit své vlastní Mercedes říkám
To je ten, že je ten
Země, které představují dívky, platí 'oni vlastní nájemné holla
To je ten, že je ten
Pro ženy neustále poppin 'značky s nejnovějšími tašky Louis ano
To je ten, že je ten
Pro všechny dívky, které tvarem, štíhlý pas, krásná tvář hej
To je ten, že je ten
Dobře
Nyní ohnout, že zadek
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy