Texty písní The Cure Head On The Door Inbetween Days

Inbetween Days

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Yesterday I got so old
I felt like I could die
Yesterday I got so old
It made me want to cry
Go on go on
Just walk away
Your choice is made
Go on go on
And disappear
Go on go on
Away from here

And I know I was wrong
When I said it was true
That it couldn't be me and be her
Inbetween without you
Without you

Yesterday I got so scared
I shivered like a child
Yesterday away from you
It froze me deep inside
Come back come back
Don't walk away
Come back come back
Come back today
Come back come back
Why can't you see
Come back come back
Come back to me

And I know I was wrong
When I said it was true
That it couldn't be me and be her
Inbetween without you
Without you
Včera jsem tak zestárl
Cítil jsem se, jako bych měl umřít
Včera jsem tak zestárl
Chtělo se mi z toho brečet
Pokračuj, pokračuj
Jen si jdi
Už ses rozhodla
Pokračuj, pokračuj
A zmiz
Pokračuj, pokračuj
Pryč odsuď

Já vím, že jsem se mýlil
Když jsem řekl, že to byla pravda
Nemohlo by být tebe a mne
Mezitím bez tebe
Bez tebe

Včera jsem se tak vyděsil
Chvěl jsem se jako dítě
Včerejšek bez tebe
Uvnitř mě zamrazilo
Vrať se, vrať se
Nechoď pryč
Vrať se, vrať se
Vrať se dnes
Vrať se, vrať se
Proč to nevidíš
Vrať se, vrať se
Vrať se ke mě

Já vím, že jsem se mýlil
Když jsem řekl, že to byla pravda
Nemohlo by být tebe a mne
Mezitím bez tebe
Bez tebe
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy