Texty písní The Cure Three Imaginary Boys Three Imaginary Boys

Three Imaginary Boys

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Walk across the garden
In the footsteps of my shadow
See the lights out
No one's home
In amongst the statues
Stare at nothing in
The garden moves
Can you help me?

Close my eyes
And hold so tightly
Scared of what the morning brings
Waiting for tomorrow
Never comes
Deep inside
The empty feeling
All the night time leaves me
Three imaginary boys

Slipping through the door
Hear my heart beats in the hallway
Echoes
Round and round
Inside my head
Drifting up the stairs
I see the steps behind me
Disappearing
Can you help me?

Close my eyes
And hold so tightly
Scared of what the morning brings
Waiting for tomorrow
Never comes
Deep inside
The empty feeling
All the night time leaves me
Three imaginary boys sing in my
Sleep sweet child
The moon will change your mind

See the cracked reflection
Standing still
Before the bedroom mirror
Over my shoulder
But no one's there
Whispers in the silence
Pressing close behind me
Pressing close behind
Can you help me?
Can you help me?
Procházím napříč zahradou
Ve šlépějích svého stínu
Vidím, že světla jsou zhasnutá
Nikdo není doma
Obklopen sochami
Zírám na zahradu
Kde se nic nehýbe
Můžete mi pomoct?

Zavřu oči
A těsně se obejmu
Vyděšený z toho, co přinese ráno
Čekám na zítřek,
Který nikdy nepřijde.
Hluboko uvnitř
mám pocit prázdnoty
Všechna noc mě opouští
Tři imaginární kluci.

Proklouznu dveřmi,
Slyším, jak mi srdce bije v předsíni
Ozývá se
Dokola a dokola
Uvnitř mé hlavy.
Nechám se unášet po schodech nahoru
Vidím, že kroky za mnou
Mizí
Můžete mi pomoct?

Zavřu oči
A těsně se obejmu
Vyděšený z toho, co přinese ráno
Čekám na zítřek,
Který nikdy nepřijde.
Hluboko uvnitř
mám pocit prázdnoty
Všechna noc mě opouští
Tři imaginární kluci.
Spi sladce, dítě
Měsíc změní tvůj názor

Vidím popraskaný odraz,
Stále stojím
V ložnici před zrcadlem
Ohlížím se přes rameno
Ale nikdo tam není.
Ale šeptá do ticha
Tiskne se blízko ke mně
Tiskne se blízko
Můžete mi pomoct?
Můžete mi pomoct?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy