Texty písní The Damned Grave disorder Beauty Of The Beast

Beauty Of The Beast

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Flickering, the shadows fall across my eyes
Across the walls
Time engulfs me once more
I'm in the place and I'm enthralled
This mists that creep, the hound that howls
The lightning illuminates the towers

Is it only I can see
The beauty of the beast?
(Your magic never ceased)

With quickening pulse what lies behind the door
A curious step retreats once more
The creature with a darkened soul
A story of the Damned unfolds
Bela, Boris, Basil, Lon, Lorre, Vincent, now all gone
Looming pallid on the screen

The beauty of the beast
Your magic never ceased

And now though a curtain has been drawn
You go on forever as before...
Mihnutí, stín padá přes oči mé
Přeze zdi
Čas se mě opět zmocňuje
Jsem na místě a jsem uchvácen
Mlhy mě děsí, lov za vytí
Blesk osvítí věže

Je to jedniná věc, co dokážu vidět
Krása zvířete?
(Tvé kouzlo nikdy nepřestalo)

Se zrychleným pulsem, to co leží za dveřmi
Ty zajímavé kroky se opět opakujou
Stvůra se zatemněnou duší
Příběh Zatracených je vyprávěn
Béla, Boris, Basil, Lon, Lorre, Vincent, vše je pryč
Bledě tyčící se na plátně

Krása zvířete
Tvé kouzlo nikdy nepřestalo

A teď i přes rotzženou oponu
Pokračuješ navěky jako předtím...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy