Texty písní The Kelly Family Christmas all Year Angels We Have Heard On High

Angels We Have Heard On High

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Angels we have heard on high,
Sweetly singing o'er the plains
And the mountains in reply
Echoing their joyous strains.
Gloria...
cho: Gloria, In Excelsius Deo
Shepherd why this jubilee,
Why your joyous strains prolong
What the gladsome tidings be,
Which inspire your heavenly song?
Come to Bethlehem and see,
Him whose birth the angels sing
Come adore on bended knee,
Christ the Lord the newborn king.
See him in a manger laid,
Whom the choirs of angels praise
Mary, Joseph, lend your aid,
While our hearts in love we raise
Angels jsme slyšeli na vysoké,
Sladce zpívá o'er na rovinách
A hory v odpovědi
V odezvě na jejich radostný kmeny.
Gloria ...
cho: Gloria, In Excelsius Deo
Pastýř, proč tento jubilejní,
Proč vaše radostný kmenů prodloužit
Co to radostný poselstvím být,
Které inspirovat váš nebeský píseň?
Pojď do Betléma a uvidíme,
Ho, jehož narození andělé zpívají
Přijďte hluboce uctívat v ohnutý kolena,
Krista Pána novorozence krále.
Viz jej v jeslech stanovena,
KOMU sbory andělů chvála
Marie, Josef, půjčovat vaší pomoci,
Zatímco naše srdce v lásce jsme zvýšit
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy