Texty písní Theocracy As The World Bleeds The Master Storyteller

The Master Storyteller

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

What do you see when you look around?
In the shadows where you would think no light could be found
It’s there
Pictures and signs in these modern times?
It’s there to be seen if you read between the lines
Everywhere
Tell me, do you see what I see?
Tools of the Creator to tell His story
All that ever was and will be
Is it really hard to believe?

Turn the pages, all down through the ages
See the Master Storyteller bring His masterpiece alive
All the shadowed glimpses, scattered fingerprints align
And tie the threads together to the Architect of Life
Turn the page, the story is alive

Everything good comes from above
Every picture of grace and sacrifice and love
It’s Him
Music that makes your spirit fly
It’s His signature painted right across the sky again
I can see His hand everywhere
Even in the dark it’s so obvious He’s there
It’s really not a surprise
If you only open your eyes

Turn the pages, all down through the ages
See the Master Storyteller bring His masterpiece alive
All the shadowed glimpses, scattered fingerprints align
And tie the threads together to the Architect of Life
Turn the page, the story is alive
Co vidíš když se podíváš kolem sebe?
I v takové tmě, že bys v ní na světlo ani nepomyslil
Je i tam.
Obrazy a znamení v dnešní době?
Je to k vidění pokud se podíváš mezi řádky.
Všude
Řekni, vidíš to co já?
Nástroje kterými vypráví Stvořitel svůj příběh,
příběh všeho co bylo a co bude
Je snad opravdu tak těžké uvěřit?

Listuj si knihou, prolistuj se celými věky
Podívej na Mistra Vypravěče jak oživuje svoje dílo
Všechny ty záblesky ze stínu a rozeseté otisky spojené dohromady
tvoří pěšinku ke Strůjci Života
Obrať list, ten příběh je prostě naživu.

Vše dobré pochází seshora
Každé zobrazení laskavostí, obětí a lásky
je ON
Hudba povznášející ducha
Je jeho podpisem na nebesích.
Všude vidím jeho ruku
Dokonce i ve tmě, je to tak jasné že je tu
Ani to není překvapení
Stačí jen když otevřeš oči.

Listuj si knihou, prolistuj se celými věky
Podívej na Mistra Vypravěče jak oživuje svoje dílo
Všechny ty záblesky ze stínu a rozeseté otisky spojené dohromady
tvoří pěšinku ke Strůjci Života
Obrať list, ten příběh je prostě naživu.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy