Texty písní Theocracy Mirror of Souls THEOCRACY

THEOCRACY

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

At the center of my heart there sits a throne
That the rightful occupant's not always
free to call His own
For how can I give the King
His place of worth above all else
When I spend my time striving
to place the crown upon myself?

Battle cry, to engage
for the war, set the stage
and armies march and kings arise
for the choice, the time has come
mine or thy will be done?
and the pain reflects in holy eyes
for the will to obey
for the night to the day
and the seasons change and rulers die
not of flesh, not of men
wage the war deep within
on and on uit rages undenied

I TAKE MY CROWN AND CAST IT DOWN
CASTLES BURNING
CASTLES BURNING
LEARN TO GROW, GROW TO BE
A FLESH AND BLOOD THEOCRACY
TO TAKE THE LOSS AND BEAR THE CROSS
RAISE THE KINGDOM
RAISE THE KINGDOM
BURN AWAY ALL IVE BEEN
TO RESURRECT THEOCRACY WITHIN

and the would-be rulers of my heart
that I place upon the throne
each lead the kingdom of my life to ruin
to bring every though into submission
to tear the idols down
is to break the chains, to rearrange,
to give the king his crown

I TAKE MY CROWN AND CAST IT DOWN
CASTLES BURNING
CASTLES BURNING
LEARN TO GROW, GROW TO BE
A FLESH AND BLOOD THEOCRACY
TO TAKE THE LOSS AND BEAR THE CROSS
RAISE THE KINGDOM
RAISE THE KINGDOM
BURN AWAY ALL IVE BEEN
TO RESURRECT THEOCRACY WITHIN

Rather, use me to be your hands down here
a mirror to reflect your glory into hurting eyes
and let me see the world with vision clear
and not through selfishness and lies
for if I am consumed with my own cares
what right have I to speak the words
Thy Kingdom Come?
And if I am consumed with my own will,
what right to pray Thy Will Be Done?

As all round me I see bleeding souls
please give me strength to never pass them idly by
and as the angry storm clouds start to roll
may they see comfort in my eyes
for just as you are full of love
the same to others you have called me to be
and by the covenant of grace above and below
within our souls: theocracy

I TAKE MY CROWN AND CAST IT DOWN
CASTLES BURNING
CASTLES BURNING
LEARN TO GROW, GROW TO BE
A FLESH AND BLOOD THEOCRACY
TO TAKE THE LOSS AND BEAR THE CROSS
RAISE THE KINGDOM
RAISE THE KINGDOM
BURN AWAY ALL IVE BEEN
TO RESURRECT THEOCRACY WITHIN
Vprostřed mého srdce se nachází trůn
Který ani jeho právoplatný uživatel nesmí
nazývat jeho vlastním.
Jak bych ale mohl dát Králi
to místo ke kterému se hodí jako k ničemu jinému
když trávím veškerý čas usilujíce
korunovat sám sebe?

Dej povel k útoku
Na válku připrav jeviště
A armády pochodujte a králové povstaňte,
neboť přišel čas, na rozhodnutí:
Buď vůle tvá nebo Má?
A ve svatých očích je vidět bolest
Že z vůle se stala poslušnost,
že z noci se stal den
A období se mění a vládci umírají.
Ne z masa, ne z lidí
jsou prostředky na vedení války
A uit (??) řádí bez přestání, nikým nezpochybněn.

BERU SVOU KORUNU A VRHÁM JI DOLŮ
HRADY V PLAMENECH
HRADY V PLAMENECH
NAUČTE SE JAK VYRŮST, JAK VYKVÉST
DO ČISTOKREVNÉ BOŽÍ VLÁDY
NAUČTE SE PŘISMOUT ZTRÁTU, NÉST KŘÍŽ
POVZNESTE KRÁLOVSTVÍ
POVZNESTE KRÁLOVSTVÍ
SPALTE VŠE ČÍM JSEM DO TEĎ BYL
ABYSTE ZEVNITŘ OBNOVILI BOŽÍ VLÁDU

Ale všichni vládci které jsem si srdcem zvolil
a dosadil na trůn
Ti všichni vedou mé království ke zkáze
vedou každou myšlenku k poslušnosti.
Zničit všechny modly
lze zničením řetězů, změnou Řádu,
Když odevzdám králům jejich korunu.

BERU SVOU KORUNU A VRHNÁM JI DOLŮ
HRADY V PLAMENECH
HRADY V PLAMENECH
NAUČTE SE JAK VYRŮST, JAK VYKVÉST
DO ČISTOKREVNÉ BOŽÍ VLÁDY
NAUČTE SE PŘISMOUT ZTRÁTU, NÉST KŘÍŽ
POVZNESTE KRÁLOVSTVÍ
POVZNESTE KRÁLOVSTVÍ
SPALTE VŠE ČÍM JSEM DO TEĎ BYL
ABYSTE ZEVNITŘ OBNOVILI BOŽÍ VLÁDU

Otče nech mě být tady dole tvýma rukama
zrcadlem, abych odrazil tvou slávu do jejich očí
a dovol mi vidět svět nezkaleným zrakem
a ne skrz sobectví a lži
Neb pokud jsem zahlcen svými vlastními tužbami
co mi dává právo říkat
"Přijď království Tvé"
A pokud jsem řízen vlastní myslí
proč říkám "Buď vůle Tvá"

A jak kolem sebe potkávám krvácející duše
dej mi prosím sílu ať je nikdy jen nečinně neminu
A jak se na ně řítí bouřkové mraky
nech je vidět v mých očích útěchu
Protože stejně jako jsi plný lásky ke mně
tak i k ostatním s kterými jsi mi předurčil být
A dík smlouvě milosti nahoře i tady dole
volájí naše duše: BOŽÍ VLÁDA

BERU SVOU KORUNU A VRHÁM JI DOLŮ
HRADY V PLAMENECH
HRADY V PLAMENECH
NAUČTE SE JAK VYRŮST, JAK VYKVÉST
DO ČISTOKREVNÉ BOŽÍ VLÁDY
NAUČTE SE PŘISMOUT ZTRÁTU, NÉST KŘÍŽ
POVZNESTE KRÁLOVSTVÍ
POVZNESTE KRÁLOVSTVÍ
SPALTE VŠE ČÍM JSEM DO TEĎ BYL
ABYSTE ZEVNITŘ OBNOVILI BOŽÍ VLÁDU
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy