Texty písní There For Tomorrow Re:Creations Small World

Small World

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Do you miss it
Like you said you would
The mutual understanding
Did I meet any of those demands you
made so out of this world
Should I listen when the winds blows ?
Cause it’s blowing in a new direction
I can’t help but feel like I’m affected
Get me out of this small world

So let me go ... let me go
Somewhere where no one’s ever been before
Light a fire ...a burning fire
Let it get out of control. Let me go
Somewhere where everybody breaks the mold
Paint a picture
That’s bigger than your small, your small
Your small sad world
Your small sad world

Do you feel it
Like I thought you would
I found you right where I left this
Never imagined your sideways preference
would get so out of this world
Do you see me through the looking glass
Smiling at my reflection
Came up short with your thin affection
Get me out of your small, sad world...

So let me go ... let me go
Somewhere where no one’s ever been before
Light a fire ... a burning fire
Let it get out of control. Let me go
Somewhere where everybody breaks the mold
Paint a picture
That’s bigger than your small, your small
Your small, sad world
Your small sad world
Yeah

Minutes ...minutes
Minutes ...minutes
Have been changing my mind
Seconds ...seconds
Seconds ...seconds
I could do without your precious time

Should I listen when the wind blows?
Cause it’s blowing in a new direction
Yeah it’s blowing in a new direction
And I’m going…
Yeah

So let me go ...let me go
Somewhere where no one’s ever been before
Light a fire ... burning fire
And let it get out of control
Out of control, out of control
Somewhere where everybody breaks the mold
Light a fire
In your small, your small
Your small, sad world

So long, Goodbye
Chýba vám to
Ako ste hovorili že by ste chceli
Vzájomné porozumenie
Splnil som niektorú z týchto požiadaviek
Čo ste vytvorili k tomu dostať sa von z tohto sveta
Mal by som počúvať keď veje vietor ?
Pretože fúka do nového smeru
Nemôžem si pomôcť ale cítim ako keď som ovplyvnený
Dostaň ma preč z tohto malého sveta

Tak nechaj ma ísť ...nechaj ma ísť
Niekde kde nikto iný nikdy pred tým nebol
Zapáľ oheň ...horiaci oheň
Nechaj to vymykať sa kontrole
Nechaj ma ísť
Niekde kde každý prekračuje medze
Namaľuj obraz
Ktorý je väčší ako tvoj malý
Tvoj malý smutný svet
Tvoj malý smutný svet

Máš pocit
Akoby som si myslel že by som mohol..
..nájsť ťa, kde som ja opustil to
Nepredstavil som si tvoje bočné preferencie
Akoby som sa mal dostať von z tohto sveta
Vidíš ma cez zrkadlo
usmievať sa na môj odraz
Prišlo to krátko s tvojim malým vplyvom
Dostaň ma preč z tvojho malého, smutného sveta

Tak nechaj ma ísť ...nechaj ma ísť
Niekde kde nikto iný nikdy pred tým nebol
Zapáľ oheň ...horiaci oheň
Nechaj to vymykať sa kontrole
Nechaj ma ísť
Niekde kde každý prekračuje medze
Namaľuj obraz
Ktorý je väčší ako tvoj malý
Tvoj malý smutný svet
Tvoj malý smutný svet

Minúty ...minúty
Zmenili moju myseľ
Sekundy ...sekundy
Mohol by som urobiť bez tvojho drahocenného času

Mal by som počúvať keď veje vietor ?
Pretože fúka do nového smeru
..fúka do nového smeru
A ja idem...

Tak nechaj ma ísť ...nechaj ma ísť
Niekde kde nikto iný nikdy pred tým nebol
Zapáľ oheň ...horiaci oheň
Nechaj to vymykať sa kontrole
Nechaj ma ísť
Niekde kde každý prekračuje medze
Zapáľ oheň
V tvojom malom
Tvojom malom smutnom svete

Tak na dlho ..zbohom
____________________________

www.SlovakiaForTMRW.tumblr.com
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy