Texty písní Tiamat Cain (Single) Love In Chains

Love In Chains

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I shout and call for rejoicing
I hear the sound of angel wings
Escape us as we close the ring
And into the fire we will fall
Our desire, our flame, our call
So be it, once for all

And you are the dream and I am the lie
I am the Devil and you are my disguise
I'm all the pain you always tried to keep inside

Love in chains
We break free
There is a time
For you and me
Not today
Not tomorrow
But one day our sorrow
Shall go away

All our being is spellbound
A black magic hellhound
Let us have another round for our love
Many hours we shall wait
But it will never be to late
In life or death we'll intergrate one day

Trough rain and stormy weather
Shall always be together
Together here forever
Forever...
Křičím a volám po útěše
Slyším zvuk andělských křídel
Odpouští nás, když se přibližujeme okraji
A do ohně spadneme
Naše tužba, náš plamen, naše volání
Tak to bude, jeden za všechny

A ty jsi sen a já jsem lež
Jsem ďábel a ty jsi má přetvářka
Jsem všechna bolest, co jsi se snažila ukrýt

Láska v okovech
Co přelomíme
Je čas
Pro tebe a mně
Ne dnes
Ne zítra
Však jednoho dne náš smutek
Odejde

Naše bytí je kouzelné
Černá magie pekelná
Dovol nám další kolo lásky
Hodně hodin vyčkáme
Nikdy nebude příliš pozdě
V životě či ve smrti, spojíme v jeden den

Skrz déšť a bouřlivé počasí
Vždy budeme spolu
Tady spolu navždy
Navždy...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy