Texty písní Tortharry Book Of Dreams Arrival

Arrival

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

My eye - a frozen wasteland
Darkness flavoured with an essence of pain
I´m fallin´ into myself
As I drink the mother´s poison

A distant tiny red hand
An unnoticable motion inside my brain
Desperate try to catch me
And now - the lord´s got no son

No name is bigger
Than life itself? And life is so small
Purposes are canceled
Forgotten scars are starting to call
And here I go

I breed no understanding
My body melts under the pressure of questions
Our lord is seeking for faith
As the hand is smashed by glass

There´s no sound to hear
There´s no god to fear
There´s no aim to near to
All is just me
There´s no truthful word
There´s no just fair court
There´s no enter to the world
All is just me

And here I go


Mé oko - promrzlá pustina
temnota ochucená podstatou bolesti
padám sám do sebe
když piju mateřský jed

Vzdálená úzká rudá ruka
nepostřehnutelný pohyb uvnitř mého mozku
zoufalý pokus zachytit mne
a teď - bůh nemá syna

Žádné jméno není větší
než život sám o sobě, a život je tak malý
důvody jsou zrušeny
zapomenuté jizvy začínají volat
a já přicházím

Nezplodím žádné porozumnění
mé tělo taje pod tlakem otázek
náš bůh hledá víru
když ruka je roztříštěna sklem

Není zvuk, který by byl slyšet
Není bůh, kterého bychom se obávali
Není cit, ke kterému bychom se blížili
vše jsem jen já
Neexistuje žádné pravdivé slovo
Neexistuje čestný, spravedlivý soud
Neexistuje vstup do světa
vše jsem jen já

A já přicházím
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy