Texty písní Tortharry Book Of Dreams I´m not sure

I´m not sure

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I´m feelin´
As if my life´s the last thing to do
Here, on this earth
I´m feelin´like livin´for someone else
Don´t ask me when
Don´t ask me why

I´m feelin´
As if I´ve crucified the day
The very day of our birth
I need to judge myself right now
Don´t be ashamed
Don´t be afraid
I´m just feelin´

These are the smashed corners
These are the animal floors
These are the thoughts
Shot down from heaven into your head
And now they´re climbin´it down

I´m feelin´
As if the first door is open
And the second one doesn´t exist
Somehow the god failed to kill
Don´t ask me when
Don´t ask why


Cítím se,
jako kdyby můj život bylo to poslední co chci dělat
tady, na této zemi.
Cítím se, jako kdybych žil pro někoho jiného.
Neptej se kdy.
Neptej se proč.

Cítím se,
jako kdybych ukřižoval den,
ten den našeho zrodu.
Právě teď potřebuji soudit sám sebe
Nestyď se.
Neobávej se.
Jen tak se cítím.

To jsou ty rozbité kouty,
to jsou ty zvířecí podlahy,
to jsou ty myšlenky
sestřelené z nebe do tvé hlavy.
A teď ji slézají.

Cítím se,
jako kdyby první dveře byly otevřené,
a druhé jako by neexistovali.
Bůh nějak selhal v zabíjení.
Neptej se kdy.
Neptej se proč.


Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy