Texty písní Tortharry Unseen Ending Of Slavery

Ending Of Slavery

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

The blind blood whispers
As it is roaming through my face
The wolfďs heart searches
Some way to leave the divine maze
Sometimes the dead ends
Are all you are allowed to see
Still the flame of your pain
Is ready and waiting to set you free

Body denial
No longer a tool
Body denial
Now the one to rule
Body denial
Material atrophy
Self destruction
Has become a part of me


Slepá krev šeptá
Zatímco bloudí po mé tváři
Vlčí srdce hledá
Cestu, jak opustit boží bludiště
Někdy jsou slepé uličky
Vše co je ti dovoleno vidět
Ale plamen tvé bolesti
Je připraven a čeká, aby tě mohl osvobodit

Popření těla
Už nejsem nástrojem
Popření těla
Nyní jsem ten, který vládne
Popření těla
Atrofie hmoty
Sebe destrukce
Se stala mou součástí


Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy