Texty písní Tortharry White Acts And Thoughts

Acts And Thoughts

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I´m laying my bear feet
On the stairs that are carved in bone
Leaving time just to meet
The Ageless One on his throne

Carousel without sound
Jammed in flowing centuries
The only one outcome
Of faith dedicated years

As our flowers wither
As our hair is turning white
Each day becomes sweeter
To sweet to be pushed aside

Fatal addiction to the dream we call life
Slaves to our cells we cling closer to hive

Facing all the eras
We are just scattered leaves

Fatal addiction to the dream we call life
Slaves to our cells we cling closer to hive
Toys to our fate we walk the blade of a knife
Driven insane by our urge to survive


Pokládám svá holá chodidla
Na schody vyřezané do kosti
Opouštím čas abych potkal
Věčného na jeho trůnu

Kolotoč beze zvuku
Zaseknutý v plynoucích staletích
Jediný výsledek
Roků věnovaných víře

Jak naše květiny uvadají
Jak nám bělají vlasy
Každý den se stává sladším
Příliš sladkým než aby byl odsunut stranou

Osudová závislost na snu nazývaném život
Otroci vlastních buněk, lneme blíže k úlu

Tváří v tvář všem těm érám
Jsme pouze roztroušené listí

Osudová závislost na snu nazývaném život
Otroci vlastních buněk, lneme blíže k úlu
Hračky našeho osudu, kráčíme po ostří nože
Hnáni k šílenství touhou přežít


Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy