Texty písní Tristania Ashes Endogenisis

Endogenisis

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

There is only one way out
One word left to shout
The last little slope to climb
Then my feet slip again
Your threatening voice
Gets me back up on my feet again

I will find the truth within your skin
You keep feeding me distractions
Feeding me lies
But I know the truth is there
In fragments
in bits
and pieces

Tall and slender
But your eyes are lustreless
Your facade may glimmer
Your surface may be smooth silk
You've been convinced of your own illusions
But your weary eyes unveil a sinner

Running...
Steadily you hunt me down
Until my feet collapse
Gasping...
You never rest
Struggling to breathe
You try to sink me in the mud

My dearest enslaved
Shackled
Locked up in my cage
My dearest enslaved
Fragile beauty depraved
Je jen jedna cesta ven
Jedno slovo co křičet
Poslední malý svah na vyšplhání
Pak mi nohy zase podlklouznou
Tvůj hrozivý hlas
Mě zase zvedá na nohy

Najdu pravdu ve tvé pokožce
Stále mě krmíš šílenstvími
Krmíš mě lžemi
Ale já vím, že pravda je tady
V kouskách
V částech
A úlomcích

Dlouhý a štíhlý
Ale tvé oči jsou touhyplné
Tvé pozlátko se leskne
Tvůj povrch je hladký jako samet
Byl jsi přesvědčen vlastními sny
Ale tvé unavené oči odhalují lháře

Běžím...
Neustále mě uháníš
Než mi nohy vypovědí
Lapám po dechu...
Nikdy si neodpočineš
Bojuju o nádech
Snažíš se mě utopit v blátě

Můj nejdražší otrok
Spoután
Uzamknutý v mé kleci
Můj nejdražší otrok
Křehká krása zvrácena
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy