Texty písní Tristania Beyond the Veil Aphelion

Aphelion

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Yearning for days of yore
in elysian daydreams
Burn with a fatal gloss
a confounding mirror of souls
Dance with the winterwinds
in thy visions so sanguine
Glance upon Stygian streams
where lies hidden a pale secrecy

Hark...
lures of the siren
yearn for the days when blithe thou was

Sworn to a secrecy
an arcanum devotee
Mourning a life with thee
a descendance of watery argentine
Trance of thy frailty
endure the exsanguine
Glance beyond closed eyelids
the conundrum of all mysteries
Crossing in life... my heart
with silver in times... I'm weak
too weak...
Wan circling skies
secretes... silvering sorrow
Precious to me Aphelion
Thou are the fields where we wither still
Exhaust in thy waning world
My Aphelion
on a broken mirror
where the veils of night and day seems as one
May thy lids gather again
on a vast and frail crusade
Invigoration of pain pervation this time

Aphelion
In decadence I take thee by the hand
too frail... to gain the promised land
too frail... to take your pain away
too frail... a sequel of decay
May milleniums gather
on the mirage of desolated souls
far between departure and sorrow
I breed my afterthought
In thy hours of vast dejection's haunt... wane
An angel strays upon my door
so frail and lost within
To weep upon her days of yore
my decadent come in
Her stain and tears upon my floor
the sorrow that she brings
Devotion of a life outworn
in decadence come in
May thy lids desorb from emerald seas
a pending solitary
Though thy pain redeems, life it seems to be
a fragile sanctuary
Toužím po dávných dnech
V Rajských vzdušných zámcích
Hořet se zhoubným leskem
Zmařené zrcadlo duší
Tanec se zimními vánky
Ve tvých snech tak krvavých
Pohled na toky Stygian
Kde leží ukryté bledé tajemství

Naslouchej...
Vábení sirény
Toužím po dnech, kdy jste byli rozmarní

Přisahám na tajemství
Tajemství zasvěceného
Truchlící život s tebou
Potomek slabé argentiny
Trans tvé křehkosti
Přestát chudokrevnost
Pohled za zavřenýma víčkama
Hlavolam všech záhad
Křížící ze životem... mé srdce
Se stříbrnými časy... Jsem slabbý
Tak slabý...
Vyčerpané kroužící oblohy
Tajemství... stříbrný smutek
Drahý Aphelion
Toto jsou pole, kde stále chřadneme
Únava z vyčerpaného světa
Můj Aphelion
Na rozbitém skle
Kde závoje noci a dne se zdají být jedinným
Snad víčka se znova shromáždí
Na obrovském a křehkém tažení
Posilnění bolesti zvrátí tento čas

Aphelion
V úpadku tě beru za ruku
Tak křehký... abys došel do zaslíbené zeme
Tak křehký... abys vzal svou bolest pryč
Tak křehký... následek úpadku
Snad milénia se znova shromáždí
Na přeludu zničených duší
Mezi odchodem a smutkem
Krmím mé vzpomínky
V tvých hodinkách sklíčenosti... chladneš
A andělé bloudí u mých dveří
Tak křehcí a ztraceni uvnitř
Aby plakali nad dny minulými
Můj úpadek vstoupil
Její poskvrny a slzy na mé podlaze
Smutek, co přináší
Oddanost otřepaného života
V úpadku vstupuje
Snad její víčka promění se v smaragdové moře
V očekávání samoty
Skrz bolest splacena, život se zdá být křehkou svatyní
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy