Texty písní Tristania Illumination Deadlands

Deadlands

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I failed to impress you, and you
Feel free to abuse me
All has been in vain
We're through
So please stop pretending
Years I spent were wasted on you

Words have been spoken
My chains have been broken
This street has an end, I have failed
Never will again

My life was invaded by you
This image of straws that break against the wind
We're through
But the world keeps spinning
Endlessly I have no answers for you

Weight off my shoulders
Unleashed
No more hiding …
Leaving deadlands
Release me

On your own
Bitter and old

Dead and gone
Carved in stone
Padl jsem, abych tě zaujal, a ty
Se cítíš volná, abys mě zneužila
Vše bylo nazmar
Jsme skrz
Tak prosím přestaň předstírat
Roky, co jsem strávil plýtváním na tebe

Slova byla vyřčena
Mé pouta byla zlomena
Tato ulice končí, zklamal jsem
Nikdy znovu

Můj život byl tebou napaden
Tento obraz zlámaných stébel větrem
Jsme skrz
Ale svět se stále točí
Nekonečně, nemám pro tebe odpovědi

Slož tíhu z mých beder
Osvoboď
Již žádné ukrývání...
Opouštím mrtvé země
Odhal mě

Sám na sebe
Zatrpklý a starý

Mrtvý a pryč
Vyrytý v kamení
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy