Texty písní Tristania Illumination Fate

Fate

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I've been trying to participate
in masquerades
The throne's been empty for too long
Paradise for those who play along
and the fortunate ones

I've been listening to the voice
at night
And he is right
I am the chosen one
And my shepherd, he has paid my ride
I will go with a smile

I've been begging for the public eye
Now watch me fly
Can you see what I’ve become
So expose me - I shall be released
When the flesh paints the street

I was walking through the valley of
the living dead
Did not count the tears I shed
Always chasing those elusive dreams
A drop of blood in the stream
Snažil jsem se zúčastnit maškarních bálů
Trůn byl prázdný příliš dlouho
Ráj pro ty, co stále hrají
a pro šťastlivce

Naslouchal jsem hlasu
v noci
A on má pravdu
Jsem vyvolený
A můj pastýč zaplatil mou cestu
Půjdu s úsměvem

Prosil jsem veřejné oko
Nyní mě sleduj letět
Vidíš, čím jsem se stal
Tak mě odhal - budu osvobozen
Když těla zabarví ulici

Kráčel jsem alejí živé smrti
Nepočítal slzy, co jsem prolil
Vždy zaháněl ty matoucí sny
Kapka krve v řece
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy