Texty písní Tristania Illumination Lotus

Lotus

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

When the morning weeps
Endless sky is near
And the road you choose
By my hand is lead

In the morning light
All is clean and young
And the spider webs
Shine like silver threads

But you must not fear the dark
I will watch over your sleep
Until the morning comes
All woods have to fail
I will, I will
I will watch over your sleep

Lead me
Please guide me
Unchain me
Untie me

I see your shadow
Your shape on the wall
But I cannot hear your voice when it calls

Can you tell dreams from reality?
Can you tell sense from insanity?

Sometimes it all melts down
And mix into half-lies
Keď úsvit plače,
nekonečné nebo je blízko,
a cestou, ktorou si sa vybral,
vedieš moju ruku

V rannom svetle,
všetko je čisté a mladé,
a pavúkove pavučiny,
žiaria ako strieborné nite

Ale ty sa nemusíš báť tmy
Budem dávať pozor na tvoj spánok,
pokiaľ nepríde ráno
všetky lesy poľavia
Budem dávať pozor na tvoj spánok

Veď ma
prosím, doprevádzaj ma
Osloboď ma
Rozviaž ma

Vidím tvoj tieň,
tvoj obrys na stene,
ale nepočujem tvoj hlas, keď voláš

Môžeš rozprávať sny z reality?
Môžeš povedať zmysel šialenstva?

Niekedy to všetko vyprchá
a zmieša sa to s polovičným klamstvom
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy