Texty písní Tristania Illumination Mercyside

Mercyside

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You can hate me for
All the things I do
You should let my heart go
Whatever you decide to do
You can make me bleed
You can make me cry
You can make me fall
You can make me live or die
And I wonder how
And you wonder why

For years our world has been falling apart
But we're tied up by words
The surface is smooth and cold
But underneath the blood always boils

It's getting harder
Getting worse now
Everytime
We’re growing colder
Digging deeper
In our minds

You laughed, but your smile never reached your eyes
You cried, but your eyes never shed a tear
And I wonder how
You laughed, and you untied your hair
There are things to do
Things we never could tell

Name me
Use me
Blame me
Every time you hurt
Your favours are not what I deserve
Můžeš mě nenávidět
Pro všechno, co dělám
Můžeš nechat mé srdce jít
Cokoliv se rozhodneš udělat
Můžeš mě přinutit krvácet
Můžeš mě přinutit plakat
Můžeš mě přinutit padat
Můžeš mě přinutit žít či zemřít
A já se divím jak
A ty se divíš proč

Po roky náš svět upadal
A my byly svázáni slovy
Povrch je hladký a chladný
Však uvnitř krev stále pulzuje

Je to těžší
Zhoršuje se to
Stále
Jsme chladnější
Kopeme hloupěji
V našich myslích

Směješ se, ale tvůj úsměv nikdy nezasáhne tvé oči
Pláčeš, ale tvé oči nikdy neprolijou jedinou slzu
A já se divím jak
Se směješ a češeš si své vlasy
Věci, co musím udělat
Věci, co se nikdy nevypoví

Pojmenuj mě
Využij mě
Obviň mě
Vždy když mě zraníš
Tvá přízeň není to, co si zasloužím
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy