Texty písní Tristania Illumination Sanguine Sky

Sanguine Sky

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

My blood is tainted; azure blue
A setting sun bleeding
Into an ocean of tears, for you

It’s an exodus from the dark
The night is breathing; the night is exhaling
Falling, falling – up a staircase
Towards the moon, the stars, and a Venus-kissed Mars

Blood runs south
as the days grow darker
and this fight is eating at me
I see the dead awaken
My fate forsaken; I’m free

I am talking on a hidden line
She says she’s feeding; she says she’s dead
She says – there is a downward spiral
From the moon, the stars, the ever-warring Mars
Moje krev je nakažená;azurově modrá
slunce krvácí
v oceánu slz,pro tebe

Je to únik z tmy
Noc dýchá;noc vydechuje
padající,padající-nahoře schodiště
k měsící,k hvězdám,a Venuše políbila Mars

Krvavé slzy jižní
jako dny sílícího temnta
a tento boj mě pojídá
Vidím,jak se mrtví probouzejí
Osud mě opustil,jsem volný

Dál mluvím o neviditelné čáře
Ona říká,ona krmí,ona říká,ona je mrtvá
Ona říká,že je tam klesající spirála
z měsíce,z hvězd-z nesoupeřícího Marsu
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy