Texty písní Tristania Illumination The Ravens

The Ravens

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Only ashes and bones remain
My hair is wet, my eyes are sore
The past has been fed to the flames
I cannot breathe anymore

I try to stand on my feet, but I fall
I try to walk, but I crawl
Life – as we knew it, is over
And you are gone
Forever gone …

I will not bend to a cross
I will not kneel at your feet

Greed and anger
Made us younger
Couldn't save us when the tower fell
All my strength and all my hunger
All is lost
And none will live to tell

I rest in the ruins of days gone by
Of young affection and velvet sky
A slave to greed …
I do not feel regret anymore
I sense the presence of birds
Encircling me …
And I am gone

Til jord skal vi bli

Dark is the night
Dead is the moon
I will not kneel

I'd rather die
Facing my doom
I will not kneel
Jen popel a kosti zbyly
Mé vlasy jsou vlhké, mé oči jsou bolavé
Plameny byly nakrmeny minulostí
Nemohu dýchat

Snažím se stát na mých nohou, ale padám
Snažím se jít, ale plazím se
Život - jak jsme ho znali, je u konce
A ty jsi pryč
Navždy pryč...

Nepokloním se před křížem
Nebudu klečet před tvými nohami

Touha a zlost
Činí nás mladšími
Nemohly nás však zachránit, když věž padla
Všechna má síla a všechen můj hlad
Vše je ztracené
A není kdo by vyprávěl

Odpočívám v troskách zmizelých dnů
Mladá láska a sametová obloha
Otrok touhy...
Necítím lítost
Cítím přítomnost ptáků
Obklopují mě...
A já jsem pryč

Navždy pryč

Temná je noc
Mrtvý je měsíc
Nepokleknu

Raději zemřu
Budu čelit mé smrti
Nepokleknu
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy