Texty písní Tristania Remake Pale Enchantress

Pale Enchantress

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Dark... thou embrace my bleeding heart
My dreams... uniting our tearful eyes... enchanting
At night... I kiss the serpent in thy tears
For years... thy sorrow I've mourned

Harken my moonchilds cry
yearning for another night
Mourning my once beloved
mesmerized and ravendark

My pale enchantress of the night
at last my candle's burning down
The wintermoon is shining bleak
for thee my enchantress

Enchanting all my dreams
a beauty and her flood of tears
Nightfall embrace my heart
mesmerized and ravendark

My pale enchantress of the night
I desire thee

Fearful I walk with thee... through dusk
Through winds of loss... Her beauty and her
flood embrace my bleeding heart
Tearful I fall with thee... at last
Lead me there... to where thy shadows cast
They dance in velvet darkness lost

Rise... bleak winterfullmoon
Rise...

In life... I kissed the serpent in thy tears
For years... thy sorrow I mourned…
Temnota... obejmi mé krvácejíci srdce
Moje sny... spojují naše slzavé oči... okouzlující
V noci... Já líbám hada v tvých slzách
Po roky... tvůj smutek jsem nosil

Poslouchej můj pláč
Toužím po další noci
Smutek mnou jednou milovaný
zhypnotizovaný a sžíraný

Moje bledá kouzelnice této noci
a moje poslední svíčka dohořívá
Zimní měsíc září ponuře
pro tebe moje kouzelnice

Okouzlující jsou všechny moje sny
kráska a její povoděn slz
Soumrak objíma mé srdce
zhypnotizovaný a sžíraný

Moje bledá kouzelnice této noci
Já toužím po tobě

Jdu s tebou plny strachu... skrz soumrak
Skrz větry prohry...Její krása a její povodeň
objala mé krvacející srdce

Plný slz jsem s tebou spočinul... naposled
Veď mě tady... tam kde tvé stíny učinkují
Jejich tanec v sametová temnotě je ztracen

Vyjdi... ponurý úplňku
Vyjdi...

V životě... Já líbal hada v tvých slzách
Po roky... jsem tvěho smutku litoval
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy