Texty písní Tristania Rubicon The Passing

The Passing

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Feel, my hands are turning cold
Time will fill this endless void
As the fires light the sky
At safe distance
I see fear

Chasing my deliverance
I cross the burning
Borderline
I close my eyes
But still I dare not sleep tonight

This rhythm I pass on
See the land it's carved upon
See my fate for what it is
In your eyes it's a loss
Or victory

Facing my deliverance
Across the border
Fleeing my
Affliction and
My treason
My sweet misery
Cítím, mé dlaně ztrácejí teplo
Čas najde tu nekonečnou prázdnotu
Když oheň zažehne oblohu
V bezpečné vzdálenosti
Vidím strach

Nahánět vykoupení
Protínám požár
Hranice
Zavírám oči
Ale stále se neodvažuji spát

Ten rytmus, za kterého kráčím
Vidím zemi, je vyryta
Vidím svůj osud jaký je
Ve tvých očích je ztráta
Nebo vítězství

Nahánět vykoupení
Přes hranici
Utéct svému
Utrpení a
Svému trápení
Mé sladké utrpení
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy