Texty písní Turisas The Varangian Way Five Hundred And One

Five Hundred And One

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

New friends
Last night
An offer was made

Nordbrikt
Would leave
Five hundred strong

Long is the hour when lying awake
Sleeping his hard when so much is at stake
I've reached my goal, called the final door
Behind it- three doors more

Lying in my bed
Thinking of the things they said
Time is running out
What to do I moon about

Out in the open sea I've swum without a sight
A sight of an opposite shore, a sight of some light
Turning back, staying here, my strength is running out
Forward, or I drown

Rising from my bed
Thinking of the things they said
The moment draws nigh
One chance a year when the water is high

Corridors
I run
Heavy doors
Which one?

Where did I come from? Was I already here?
It all seems familiar, yet I have no idea

New friends
Last night
An offer was made

Nordbrikt
Would leave
Five hundred and one

"Joy and sorrow we have encountered
Always stood as one
Your heart will follow, and maybe tomorrow
You will find what you seek

Go now, and don't look back!
Give my greetings to the Greek King!"

The wind flew the raven banner with pride
Eagles were soaring aloft
Filled with hope and excitement side by side
Five hundred and one cast off

So long is the way to the unknown
Long is the way we have come
At the head of the ships a horn was blown
We sailed off with the morning sun
Five hundred and one
noví přátelé
minulá noc
nabídka byla podána

nordbrikt
by odešel
pět tisíc silný

dlouhá je hodina když lžeme že se budíme
spaní je těžký když se moc sází
dosáhl jsem cíle, pojmenoval jsem finální dveře
za tím- víc než tři dveře

lhaní v posteli
myšlenky věcí, které řekli
čas pro útěk
co můžu dělat při měsíci

venku na otevřeném moři jsem plaval bez zraku
zrak opačného břehu, zrak světla
návrat, stání zde, moje síla utíká
vpřed, nebo se utopit

východ z mé postele
myšlenky věcí, které řekli
momentální blízké malování
jedna šance, rok kdy byla voda vysoká

koridory
utíkám
těžké dveře
které z nich?

odkud jsem přišel? byl jsem tu už?
všechno co vidím povědomého, pořád nemám tušení

noví přátelé
minulá noc
nabídka byla podána

nordbrikt
by odešel
pět tisíc a jedna

radost a zármutek se setkali
stojí vždy jako jedna
tvoje srdce bude následovat, a možná zítra
najdeš co jsi viděl

pojď a nekoukej se zpět!
dej mi pozdrav římského krále

křídlo letělo na havraním praporu s pýchou
orli stoupali vysoko
vyber s nadějí a vzrušená strany od strany
pět tisíc a jedna je obsazena

tak dlouhá je cesta do neznáma
dlouhá je cesta kterou přijdeme
na hlavě lodí byl odfouknut horník
plavíme se s ranním sluncem
pět tisíc a jedna
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy